บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัน(มหาชน)

วิริยะประกันภัย

 วิริยะประกันภัย ผมได้อ่าน หนังสือ แฟรงก์ เบ็ตต์เจอร์ ยอดนักขายประกันชีวิตของแก (How I Raised Myself from Failure to Success in Selling)

un ต้นปี พ.ศ. 2510 ตอนที่ผมตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพจาก นักปกครอง มาเป็น ตัวแทนขายประกันชีวิต

โดยสมัครเป็น ตัวแทนขายประกันชีวิต บริษัท เอ.ไอ.เอ. จํากัด สงกด ภาคชุมทอง ภายใต้การนําของ คุณโจเซฟ ตัน ผู้จัดการภาคชุมทอง ในขณะนั้น

ผมกล้าพูดอย่างภาคภูมิใจว่า ตลอดระยะเวลา 45 ปีที่ประสบ ความ สําเร็จ และมี ความเจริญก้าวหน้า ในธุรกิจประกันภัย โดยเริ่มจาก ตัวแทน ขายประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ.

เป็น ผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ เอ.ไอ.เอ. เป็น กรรมการผู้จัดการสถาบันพัฒนานักขาย และ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ประกันชีวิตอีก 2 บริษัท

ปัจจุบันนี้ ดํารงตําแหน่ง กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ บริษัทวิริยะ ประกันภัย จํากัด (มหาชน) บริษัทวินาศภัยอันดับ 1 ของประเทศ ตลอดมา เป็นเวลา 21 ปีเต็ม ด้วย ยอดเบี้ยประกันภัยที่สูงกว่า 25,000 ล้านต่อปี

ปัจจัยสําคัญที่สุด ที่ทําให้ผมประสบ ความสําเร็จ ได้ในวันนี้ ก็คือผมได้ อ่าน ศึกษา และ ปฏิบัติตาม ทุกบท ทุกตอน ของ หนังสือ แฟรงก์ เบ็ตต์เจอร์ ยอดนักขายประกันชีวิตของโลก (How I Raised Myself from Failure to Success in Selling) laguวิริยะประกันภัย

I read Frank Better’s book, How I Raised Myself from Failure to Success in Selling un early 1967, when I decided to change my career from a parent to a

sales representative. Life insuranceBy applying to be a life insurance sales agent, AIA Company Limited, the Golden Chumchon area, under the

leadership of Mr. Joseph Tan, the Chumthong Goldsmith’s manager at that time.I dare to say proudly that over the 45 years that have been successful

and progressed In the insurance business, starting with the AIA lifeinsurance sales representative, the academic director of AIA is the

managing director of the Institute for Development of Salesmen and the marketing manager for 2 other life insurance companies.

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ขอบคุณรูปภาพจาก Google