ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ในการขายประกันชีวิต

ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ ในการขายประกันชีวิต

ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ ในการขายประกันชีวิต คุณเป็นอีกคนหนึ่ง ที่เคยบอกใครต่อใครว่า สักวันหนึ่งข้างหน้า คุณจะต้องประสบความสําเร็จ ได้ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ การที่คุณประกาศออกไปเช่น

นั้น ก็เพียงต้องการบอกให้รู้ว่า คุณมี ความรอบรู้ มากน้อยเพียงไหน และจะ ก้าวไปไกล ได้สักเพียงใด นี่ก็ผ่านไปแล้วปีหนึ่งเต็ม ๆ มีอะไรใหม่ ๆ เกิดขึ้นกับคุณบ้างหรือเปล่า อะไรบ้างที่คุณได้

ทําลงไป ตลอดเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา คุณทําอะไรบ้าง ที่เป็น ความสําเร็จ ซึ่งเป็น โอกาส อันสําคัญของคุณ หรือว่า มัน ล้มเหลว ลงโดยสิ้นเชิง เราไม่พบ ชื่อของคุณ ในบรรดาผู้ประสบ

ความสําเร็จ เลย ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหม เพราะที่คุณ ล้มเหลว นั้น ไม่ใช่เพราะคุณไม่มี โอกาส แต่เพราะคุณไม่ได้ ลงมือทํา ต่างหาก

ทําไม คุณไม่ท่องจํา บทกลอนบทนี้เอาไว้สอนใจคุณล่ะท่องมันทุก ๆ วันจนจําได้ขึ้นใจ เหมือนกับที่ สแตนลี่ย์ เก็ตติส เคยทํา นั่นแหละ มันดีออกจะตายไป

ผมเคยอ่านบทความ ของ วอลเตอร์ พี. ไครส์เลอร์ แล้วประทับใจมาก จนต้องเขียนแล้วเก็บใส่อยู่ในกระเป๋า เพื่อควักออกมาอ่านเตือนใจตลอดเวลา จนมันจําได้ขึ้นใจ

ซึ่งผมก็เชื่อว่า คงมีเพื่อน ๆ นักขายหลายคน ทําอย่างที่ผมทําบ้างแน่ ๆมีคนถามเขาว่า คุณสมบัติอะไรบ้าง ที่เป็นปัจจัยหรือองค์ประกอบอย่าง สําคัญ ทําให้เขาประสบ ความสําเร็จ ในชีวิต เช่น ความสามารถ ความอดทน

Great victory In life insurance sales
Great victory In life insurance sales You are another That used to tell anyone that Someday ahead You must succeed. Have a great victory You announced

that way. Just want to show how much knowledge you are and how far you can advance This is a full year. Is there anything new to you? What have you

done over the past 12 months? What did you do that was a success, which was a great opportunity for you, or did it completely fail? We couldn’t find

your name among those who succeeded. Can you please explain it? Your failure is not because you have no chance but because you have not done it.

Why don’t you memorize This poem teaches your heartRecite it every day until you can remember it, just as Stanley Getis used to. That was good. He died.

I have read the article of Walter P. Chrysler and was very impressed. Until having to write and keep in the bag In order to pull out and read the

reminder all the time Until he remembered by heart

I believe that there are friends and sellers who will do as I do for sure.

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ขอบคุณรูปภาพจาก Google