ความกล้าหาญในการขายประกันชีวิต

ความกล้าหาญในการขายประกันชีวิต

ความกล้าหาญในการขายประกันชีวิต ซึ่งเขากลับตอบว่า เคล็ดลับ ที่แท้จริงนั้น อยู่ที่ ความ กระตือรือร้น มากกว่าอะไรอื่นทั้งสิ้นเขายังบอกเพิ่มเติมอีกว่า

“สิ่งที่สําคัญกว่าอะไรอื่น คือ ความกระตือรือร้น เพราะผมชอบคนที่ กระตือรือร้น มันทําให้ผมตื่นเต้น กระฉับกระเฉง และพลอยกระตือรือร้นตาม ไปด้วย

เมื่อคุณมี ความกระตือรือร้น ในการขาย ก็จะทําให้ลูกค้ามี ความ กระตือรือร้น ตามไปด้วยเช่นกัน”

ใช่ ความกระตือรือร้น เป็นคุณสมบัติที่จําเป็นและสําคัญยิ่งในงานการขาย ทุกชนิด เพราะเมื่อมันเกิดขึ้นแล้ว มันก็จะแพร่ระบาดต่อไปให้คนอื่น ๆ เมื่อใด ที่คุณพูดด้วย ความกระตือรือร้น คนฟังก็

จะพลอย กระตือรือร้น ตามคุณไปด้วย แม้ว่าสิ่งที่คุณนําเสนอออกไปนั้น มันจะไม่เอาไหนเลยก็ตามหากปราศจาก ความกระตือรือร้น แล้วไซร้ การนําเสนอของคุณก็จะ จืดชืด เหมือนกับไก่งวงค้างปีนั่นเอง

ความกระตือรือร้น ไม่ใช่การแสดงออกจากภายนอกเท่านั้น เมื่อไหร่ ที่คุณเกิดความรู้สึก มันก็จะแสดงออกให้คุณรู้ แม้ว่าช่วงเวลานั้นคุณกําลังนั่งอยู่ คนเดียวเงียบ ๆ เพราะหากคุณเกิดความคิด

อะไรขึ้นมา ความกระตือรือร้น ก็จะ เข้าไปช่วยขยายความคิดนั้นให้กว้างขวางออกไป ขยายตัวอย่างเต็มที่เมื่อคุณเกิด ความกระตือรือร้น ก็จะไม่มีใครมาหยุดยั้ง หรือรั้งคุณเอา ไว้ได้

ความกระตือรือร้น จะช่วยขจัด ความหวาดกลัว ความวิตกกังวล ต่าง ๆ ได้โดยสิ้นเชิง ทําให้คุณทํางานดีขึ้น มีผลงานเพิ่มขึ้น มีรายได้สูงขึ้น มีสุขภาพ มีความร่ํารวยมั่งคั่ง มากขึ้นแน่นอน

รู้อย่างนี้แล้ว ทําไมคุณถึงไม่เริ่มต้นเสียที่ล่ะ ทํามันเสียวันนี้ เดี๋ยวนี้ซีครับ คุณต้องบอกกับตัวเองว่า มันเป็นสิ่งที่คุณทําได้ และควรต้องทํา

Courage to sell life insurance
Courage to sell life insurance In which he responded that the real secret is enthusiasm more than anything else

He also added that

“What is more important than anything else is enthusiasm. Because I like enthusiastic people. It makes me excited, energetic and enthusiastic.

When you are enthusiastic about sales, it will also make your customers more enthusiastic as well. “

Yes enthusiasm It is a necessary and important quality in every kind of sales because when it happened It will spread to others whenever you speak with Enthusiasm listener

Will enthusiastically follow you, even if what you have presented It won’t take anywhere without it. Enthusiasm and your presentation will be as dull as the turkeys have over a year.

enthusiasm It’s not just external expression. When do you feel It will show you. Even if you were sitting alone quietly because if you had an idea

Whatever comes up, enthusiasm will help expand that idea. Fully expanded when you were born. enthusiasm No one will stop Or can hold you back

Enthusiasm can completely eliminate the fear and anxiety. Makes you work better Have more works Have higher income, health, wealth and wealth More definitely

Knew this already Why didn’t you start at all? Do it today. Right now You have to tell yourself that It’s something you can do. And should do

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ขอบคุณรูปภาพจาก Google