การตั้งคำถามลูกค้า

ตั้งคำถาม

ไม่สนใจอะไรทั้งสิ้น เฝ้าแต่คิดวนเวียนอยู่กับเป้า 1,000,000 เหรียญ และเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในการขายประกันชีวิตให้กับ มร.บูธ ในครั้งนี้บร ในครั้งนี้ว่า มร.บูธ บอกอะไรผม และผมพูดอะไรกับ มร. บร

ผมนั่งลงจดรายละเอียดต่างๆในแต่ละขั้นตอน ที่ได้คุยกับ มร.บูร ลูกค้า
รายใหญ่รายแรกในชีวิตผมเอาไว้ว่า หากผมไม่ได้ฟัง มร. อีเลียต ฮอลล์ แนะนำ
ในการสัมมนากันในวันนั้น ให้ใช้วิธี

การตั้งคำถาม การมาขายประกัน มร. บร ที่นิวยอร์คคราวนี้ คงเป็นเรื่องที่น่าขันและตลกสิ้นดีที่เดียวเพราะก่อนนั้น ผมยัไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่า จะไปขายประกันให้ใครในนิวยอร์คเลยสักคนเดียว
ผมเชื่อว่า หากผมยังใช้วิธีการขายแบบเดิมๆโดยไม่ตั้งคำถาม อย่างที่

มร.ฮอลล์ แนะนำ ผมก็คงถูกไล่กลับมาตั้งแต่สองสามนาทีแรกแน่ๆ แม้ว่าการ
ขายประกัน มร.บูธ ในครานี้ ผมต้องตั้งสติ รวบรวมความกล้า และแสดงออก
ถึง ความกระตีอรือร้น และ ตั้งคำถามแรงๆ มากกว่าการขายครั้งใดๆ แต่ลูกค้า
ก็ไม่โกรธ

เพราะสิ่งที่ผมถามออกไปนั้น มันแสดงให้เขาเห็นว่า ผมมี ความตั้งใจ
และมี ความรู้สึก ร่วมกันกับเขา ต่างไปจากนักขายคนอื่นๆ ที่เขาเคยประสบ
พบเห็นมา

โดยไม่ได้ลืมว่า เขาเป็นลูกค้า เป็นผู้ซื้อ ที่มีผลโดยตรงกับการเสนอ
ขายครั้งนี้ดังนั้นพอเขาโต้แย้ง หรือแสดงความเห็น ผมก็จะ ตั้งคำถาม ถามกลับไป
ทุกครั้ง จนในที่สุดเขาเป็นผู้ตัดสินใจบอกผมเองว่า “ไปกันเถอะ” เพราะเขา

คล้อยตามและยอมรับ คำเสนอแนะที่ผมบอกอีกไม่กี่วันต่อมา ผมก็ได้รับจุดหมายแนะนำตัว จากเพื่อนอีกคนหนึ่งให้พบกับผู้บริหารหนุ่มของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ที่กำลังเป็นดาวรุ่งพุ่งแรง และ

มีความก้าวหน้ามากในฟิลาเดลเฟีย เมื่อผู้บริหารหนุ่มรายนั้น อ่านจดหมาย
แนะนำตัวของเพื่อนผมอย่างลวกๆ

การตั้งคำถามลูกค้า

Question

Not interested in anything Keep thinking about the $ 1,000,000 target and
The incident in the sale of life insurance to Mr. Booth this time
At this time

What Mr Booth told me and what I said to Mr.
I sat down to write down the details in each step that I had talked with Mr. Burabun.

The first major in my life that If I didn’t listen, Mr. Eliot Hall recommends
In the seminar that day, use the method of asking sales insurance.
This time in New York Is probably the only funny and funny thing

Because before I didn’t even know that Who will sell insurance in New York?
So farI believe that if I still use the traditional sales methods without asking questions like

Mr. Hall suggested, I would definitely have been fired since the first few minutes. AlthoughInsurance sales. Mr. Booth. In this event, I have to compose Gather courage and show

About enthusiasm and asking strong questions More than any sale but customersNot angryBecause what I asked was It shows him that I have intention.

And have common feelings with him Different from other sellers That he had experiencedSawWithout forgetting that He is a customer, a buyer that has a direct effect on the offer.This time

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ขอบคุณรูปภาพจาก Google