บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ไทยประกันชีวิต

ปัจจุบัน ธุรกิจประกันภัย  ไทยประกันชีวิต เป็นธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตสูง

คนในแวดวงธุรกิจได้รับการยอมรับ เพิ่มขึ้น รวมถึง ตัวแทนประกัน ไม่ใช่ วิชาชีพ ที่ถูกเมินอีกต่อไป

ตรงกันข้ามกลับเป็น วิชาชีพ ที่ สร้างรายได้ และ ความมั่นคง ทั้งแก ตนเอง และ ครอบครัว

แต่ เส้นทางความสําเร็จ ใน วิชาชีพตัวแทนประกันชีวิต ไม่ได้โรยด้วย กลีบกุหลาบ

ต้องอาศัย ความสามารถ ความมุ่งมั่น ความขยันหมั่นเพียร และ คุณสมบัติ อีกหลากหลายประการ

หนังสือ แฟรงก์ เบ็ตต์เจอร์ ยอดนักขายประกันชีวิตของโลก เล่มนี้ จึงเปรียบเสมือนตําราในการสร้าง ความสําเร็จ สําหรับผู้ที่มุ่งมั่นใน วิชาชีพ ตัวแทนประกันชีวิต

คุณไพบูลย์ สําราญภูติ ผู้แปลนั้น เคยเป็น ผู้บริหารที่คร่ําหวอด อยู่ใน ธุรกิจประกันภัย มายาวนาน

จึงสามารถถ่ายทอด แนวคิด เคล็ดลับความสําเร็จ และ การสร้างแรงบันดาลใจ ได้เป็นอย่างดี

อันจักเอื้อให้ผู้ที่อยู่ในแวดวง ประกันภัย ประกันชีวิต ได้มีโอกาสนํา ประโยชน์จาก หนังสือ แฟรงก์ เบ็ตต์เจอร์ ยอดนักขายประกันชีวิตของโลก เล่มนี้ ไป

พัฒนา การบริหารงาน และ บริหารตนเอง ได้ง่ายขึ้นไทยประกันชีวิต

Current insurance business Is a business that has a high growth rate

Instead, it is a profession that generates income and security for both you and your family.

But the path to success in the life insurance agent profession Not sprinkled with rose petals

It requires abilities, determination, perseverance and many other qualities.

Frank Better’s book, the world’s top life insurance salesman, is like a success rate for those committed to the life insurance profession.

Khun Paiboon Samrarnphuti, a translator who used to be a long-standing executive in the insurance industry, is able to

convey ideas, secrets, success and inspiration. It very good
This will enable those in the life insurance industry to have

the opportunity to take advantage of Frank Better’s book, the world’s top life insurance salesman, to develop

management and manage oneself more easily.

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัน(มหาชน)

วิริยะประกันภัย

 วิริยะประกันภัย ผมได้อ่าน หนังสือ แฟรงก์ เบ็ตต์เจอร์ ยอดนักขายประกันชีวิตของแก (How I Raised Myself from Failure to Success in Selling)

un ต้นปี พ.ศ. 2510 ตอนที่ผมตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพจาก นักปกครอง มาเป็น ตัวแทนขายประกันชีวิต

โดยสมัครเป็น ตัวแทนขายประกันชีวิต บริษัท เอ.ไอ.เอ. จํากัด สงกด ภาคชุมทอง ภายใต้การนําของ คุณโจเซฟ ตัน ผู้จัดการภาคชุมทอง ในขณะนั้น

ผมกล้าพูดอย่างภาคภูมิใจว่า ตลอดระยะเวลา 45 ปีที่ประสบ ความ สําเร็จ และมี ความเจริญก้าวหน้า ในธุรกิจประกันภัย โดยเริ่มจาก ตัวแทน ขายประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ.

เป็น ผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ เอ.ไอ.เอ. เป็น กรรมการผู้จัดการสถาบันพัฒนานักขาย และ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ประกันชีวิตอีก 2 บริษัท

ปัจจุบันนี้ ดํารงตําแหน่ง กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ บริษัทวิริยะ ประกันภัย จํากัด (มหาชน) บริษัทวินาศภัยอันดับ 1 ของประเทศ ตลอดมา เป็นเวลา 21 ปีเต็ม ด้วย ยอดเบี้ยประกันภัยที่สูงกว่า 25,000 ล้านต่อปี

ปัจจัยสําคัญที่สุด ที่ทําให้ผมประสบ ความสําเร็จ ได้ในวันนี้ ก็คือผมได้ อ่าน ศึกษา และ ปฏิบัติตาม ทุกบท ทุกตอน ของ หนังสือ แฟรงก์ เบ็ตต์เจอร์ ยอดนักขายประกันชีวิตของโลก (How I Raised Myself from Failure to Success in Selling) laguวิริยะประกันภัย

I read Frank Better’s book, How I Raised Myself from Failure to Success in Selling un early 1967, when I decided to change my career from a parent to a

sales representative. Life insuranceBy applying to be a life insurance sales agent, AIA Company Limited, the Golden Chumchon area, under the

leadership of Mr. Joseph Tan, the Chumthong Goldsmith’s manager at that time.I dare to say proudly that over the 45 years that have been successful

and progressed In the insurance business, starting with the AIA lifeinsurance sales representative, the academic director of AIA is the

managing director of the Institute for Development of Salesmen and the marketing manager for 2 other life insurance companies.

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

อดีตนายกสมาคมประกันชีวิตไทย

อาจารย์ไพบูลย์ สําราญภูติ

ได้ส่งต้นฉบับ หนังสือ แฟรงก์ เบ็ตต์ ยอดนักขายประกันชีวิตของโลก มาให้ผมอ่าน โดยไม่มีโอกาสอ่าน ภาษาอังกฤษจาก

หนังสือ How I Raise Myself From Failure To Sus In Selling ของ Frank Bettger แต่อย่างใด

เมื่อได้อ่านหนังสือแปลจากต้นฉบับการเขียนที่เป็นภาษาอังกฤษ เทคนิคการแปลโดยใช้ภาษาไทยที่เรียบเรียงคําแปล เปรียบเสมือนอ่านจาก

เขียนหนังสือภาษาไทย เข้าใจง่าย รู้จักสร้างประโยคที่หลีกเลี่ยงการแปล สํานวนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเล่ม จะเป็นเรื่องเล่าของผู้เขียน มากมาย

เป็นลักษณะพูดให้ฟัง โดยวิธีค่อย ๆ สร้างความเข้าใจของเนื้อเรื่อง เหมือนได้นั่งฟังผู้เขียนมายืนพูดให้เราฟังด้วยตนเองเป็นภาษาไทยเลยทีเดียว

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ สร้างขึ้นจากประสบการณ์ของผู้เขียนโดยแท้ จากการที่ผู้เขียนเริ่มต้นเข้ามาสู่วงการนักขาย ด้วยการไม่เคยมีประสบการณ์ มาก่อนในชีวิตจริง

ได้พบกับความผิดพลาดล้มเหลวมากมายหลายต่อหลายครั้ง แต่ด้วยความมุ่งมั่น และไม่กลัว ความล้มเหลว เป็น เคล็ดลับ สําคัญที่ทําให้ ผู้เขียนประสบ

ความสําเร็จ ในการก้าวเดินต่อในโลกแห่งความเป็นจริงของ ชีวิตนักขาย

ผู้เขียนมีโอกาสได้เก็บสะสมเอาความคิดดี ๆ ของผู้ที่ประสบความสําเร็จ มาแล้วไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง จากการขายประกันชีวิตได้สูงถึง 40,000 ราย อาจารย์ไพบูลย์ สําราญภูติอาจารย์ไพบูลย์ สําราญภูติ

Ajarn Paiboon Samrarnphut has sent me the manuscript Frank Bett, the world’s top life insurance seller. In English

from How I Raise Myself From Failure To Sus In Selling by Frank Bettger.

When reading a translated book from the original written in English Thai translation techniques using compiled translations. Like reading from Write books in Thai, easy to understand,

recognize sentences and avoid translation. English idioms Especially in the book Will be the story of many authors, in a manner

that speaks by means of gradually creating an understanding of the story Like listening to the author standing to speak for us in Thai language

The content of this book Created based on the experience of the author. From the author’s entry into the sales community

By never having experience Before in real life Met many failures many times But with determination and not afraid of failure

is an important secret that makes The author succeeds in moving forward in the real world of a salesman’s life.

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

ไพบูลย์ สําราญภูติ บริษัท อินเตอร์ไลฟ์ ประกันชีวิต จํากัด

บริษัท อินเตอร์ไลฟ์ ประกันชีวิต

ในปี พ.ศ. 212) เมื่อผมเข้าทํางานที่ บริษัท อินเตอร์ไลฟ์ ประกันชีวิต จํากัด ของ กลุ่ม PSA Group (สุธี นพคุณ) ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่โด่งดังและเล่นมากในยุคนั้น

ก็มีความคิดที่จะแปลหนังสือเกี่ยวกับ การขายประกันชีวิตเพื่อใช้ในการอบรมและพัฒนาตัวแทนขายประกัน โดยเสาะแสวงหาหนังสือ

ตํารับตํารา ทั้งภาษาต่างประเทศและภาษาไทย โดยเฉพาะจากบรรดา กร ผู้คร่ําหวอดในวงการประกันชีวิตของไทย เช่น

เทคนิคการขาย ของ วัย วรรธนะกุล / แนวทางการขายประกันชีวิต ของ เอ.ไอ.เอ. / การแสวงหาตัวแทนดูถลงกาพ ของ พิศวง เอี่ยมไพจิตร / เคล็ดลับสรุปการขายประกันชีวิต

ของ แสวง เสนะวีณิน/ วิธีหาประกันชีวิต หรือเดินตลาดให้ได้ผลเต็ม 100% ของ จุฑามาศ / วิธีเพิ่มรายได้และประสบ

ความสําเร็จในการเดินตลาด ของ เอก สุภาพันธ์ ซึ่ง 2 เล่มหลังนี้ แปลมาจาก How I Raised Myself From Failure

to Success in Selling bay How I Multiplied My Income and Happiness Through Selling van Frank Bettger was The Feldman Method

/ Creative Selling for the Seventies ของ Ben Feldman (เป็น เฟลด์แมน นักขายเทวดา : ไพบูลย์ สําราญภูติ : สํานักพิมพ์สามเกลอ 2525)

ผมเองติดใจเรื่องราวของ แฟรงก์ เบ็ตต์เจอร์ ในหนังสือ 2 เล่ม ข้างต้น มากเป็นพิเศษ เพราะได้ยินชื่อเสียง กิตติศัพท์

และมีการพูดถึง แนวคิด หรือ เคล็ดลับ ในการขายประกันชีวิตของ แฟรงก์ เบ็ตต์เจอร์ จากหนังสือ ประกันชีวิต ดังกล่าว มาอ้างกันอยู่ตลอดเวลาประกันชีวิต

Played a lot in that era Had the idea of ​​translating a book about Life insurance sales To use in training and developing insurance

sales agents By seeking for both foreign and Thai language books Especially from the experts in the Thai life insurance industry, such as

Techniques for selling Wanthanakul’s age / AIA’s life insurance sales guidelines /

seeking agents to see the pictures of Phisawan Iamphaijit / tips for selling life insurance of Sawangsen Vinin

/ How to find life insurance Or go to market to get 100% full results of Juthamat / How to increase income and experience

The success of the market of Ek Suphan, which the last two books are translated from How I Raised Myself From Failure.

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ขอบคุณรูปภาพจาก Google