ชื่นชมลูกค้า ยกย่องให้เกียรติผู้ฟัง

 ชื่นชมลูกค้า ยกย่องให้เกียรติผู้ฟัง

ปรับปรุงบุคลิกภาพของลำโพงบุคลิกของลำโพงมีความสำคัญมากเพราะทำให้ผู้ฟังประทับใจและไว้วางใจลำโพง การปรับปรุงบุคลิกภาพของผู้พูดมีดังนี้

 • สร้างความมั่นใจในตัวเองเริ่มต้นด้วยการแต่งตัวสุภาพและเรียบร้อยรวมถึงการควบคุมอารมณ์ของคุณเองไม่มั่นใจในตัวเองมั่นใจว่าคุณสามารถพูดและพูดได้ดี
 • มีความรู้จริงของสิ่งที่พูดโดยค้นหาความรู้เกี่ยวกับสิ่งที่จะพูดนำเสนอข้อมูลที่มีเหตุผลมีหลักฐานเพื่อสนับสนุนข้อมูลที่นำเสนอ
 • ทัศนคติที่ดีสำหรับการพูดโดยตระหนักถึงความสำคัญของการเป็นโอกาสในการแสดงความรู้และความสามารถในการฟัง
 • มีทัศนคติที่ดีและมีความตั้งใจอย่างจริงใจต่อผู้ฟัง
 • ฝึกฝนและประเมินคำพูดของคุณอย่างสม่ำเสมอ

การพยายามสร้างลักษณะทั่วไประหว่างผู้พูดและผู้ชมคือการสร้างอารมณ์ร่วม ทัศนคติทัศนคติและประสบการณ์ร่วมกันระหว่างผู้พูดกับผู้ฟังซึ่งสามารถทำได้ดังนี้

 • การวิเคราะห์ผู้ชมผู้พูดที่ดีต้องถือผู้ฟังเป็นศูนย์กลาง โดยเลือกที่จะพูดในสิ่งที่ผู้ฟังสนใจและสร้างความประทับใจให้ผู้พูด
 • วิเคราะห์ชั้นเชิงและสถานการณ์ผู้พูดที่ดีควรเลือกผู้พูดให้เหมาะกับโอกาสและสถานที่ โดยการระบุเนื้อหาและเวลาในการพูดที่เหมาะสมสำหรับแต่ละคำพูด

ชื่นชมลูกค้า

Appreciate customers, honor the listeners.

Improve the personality of the speaker The personality of the speaker is very important because it makes the listener impress and trust the speaker. The speaker’s personality improvements are as follows

 • Build self-confidence, start with dressing up politely and neatly, including controlling your own emotions, After that not being confident in yourself, confident that you can speak and speak well.
 • Have a true knowledge of what is After that said by searching for knowledge about what to say, presenting realistic information and evidence to support the information presented
 • A good attitude for speaking, recognizing the importance of being an opportunity to demonstrate knowledge and listening ability.
 • Have a good attitude and sincere intention to listen
 • Practice and evaluate your words regularly After that
 • Trying to create general characteristics between the speaker and the

audience is to create a common mood After that Attitudes, attitudes and experiences shared between the speaker and listener can be done as follows.

 • Analyzing the audience, the good speaker must listen to the audience as the center. By choosing to speak After that what the listener is interested in and to impress the speaker
 • Analyze tactic and situation. A good speaker should choose the speaker to suit the occasion and location. By specifying the content and time of speech suitable for each speech

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

วิธีการที่จะช่วย สร้างความเชื่อถือ

วิธีการที่จะช่วย สร้างความเชื่อถือ นั้น

 

สร้างความเชื่อถือมีอยู่ 4 ประการด้วยกัน คือ
1. ทำตัวเสมือนเป็น ผู้ช่วยของลูกค้าในตอนที่เตรียมแผนการนำเสนอ มร.บูธ นั้น ผมสมมติวตัวเองเป็นพนักงานในบริษัทของ มร.บูรคนหนึ่ง และมีหน้ที่ดูแลต้นการประกันชีวิต

ให้กับเจ้านาย และมั่นใจว่ตนเองนั้นมีความรู้ ความเข้าใจ ในเรื่องการประกัน

ชีวิตดีกว่ จึงพูดจาแนะนำให้ มร.บูธ ได้ด้วย ความมั่นอกมั่นใจ กระตือรือรั้น
และ ตื่นเต้น อย่างเต็มที่ด้วยวิธีการนี้ ผมจึงไม่มี ความประหม่า หรือ วิตกังวล ในการเสนอขาย
เลยแม้แต่น้อย และวิธีการนี้ ช่วยให้ผประสบผลสำเร็จในการขายประกันชีวิต

อีกหลายๆปีต่อมาผมอยากจะบอกกับบรรดา นักขาย ที่ยังเป็นหนุ่มเหน้าสาวสวย มื
กำลังวังชา สติปัญญา เฉลียวฉลาดทั้งปวง ให้หันมาใช้แนวคิดในการทำตนเป็น
เสมือน

ผู้ช่วย ของลูกค้า ในการเสนอขายทุกครั้ง จะไม่ผิดหวังเลยเพราะ ลูกค้ทุกคน ไม่อยากถูกขาย แต่ เขาอยากซื้อด้วยตัวของเขาเองมากกว่า

2 “ถ้าผมเป็นพี่ชายคุณ ผมอยากจะบอกอะไร ให้คุณฟังสักอย่างหนึ่ง”เป็น ถ้อยคำที่ทรงพลัง มาก หากคุณใช้ด้วย ความตั้งใจ และมี ความจริงใจ เป็นประโยคแรกๆที่ผมพูดกับ มร.บูร

ผมจ้องหน้าเขาและพูดอย่างจริงจังไม่สแสร้ง แล้วรอดูปฏิกิริยาของเขาว่าจะเป็นอย่างใด
ซึ่งเขาก็ถามกลับมาว่ “จะบอกอะไรผมล่ะ” เหมือนลูกค้คนอื่น ๆ ทั่วไป
น้นเอง

สร้างความเชื่อถือ

There are 4 ways to build trust:
1. Act as Customer assistant
When preparing the presentation plan, Mr. Booth, I assumed I was
Staff in the company of One Buran And have a duty to look after life insurance

To the boss And confident that they have the knowledge and understanding of insuranceLife is better, therefore, speaking to Mr. Booth with confidence and confidence. Zealous

And fully excitedIn this way, I don’t have shyness or anxious about offering.
At all And this method Helping people succeed in selling life insurance.
Many years later

I want to tell the salespeople that are still young beautiful girls
All of his power, intelligence, and intelligence To turn to the concept of making oneself a

Like a client’s assistant in every offering Will not be disappointed
Because not all customers want to be sold but they want to buy by themselves

More than
2 “If I am your brother What i want to say Let you listen to one thing. ”
Is a very powerful phrase if you use it with determination and

Sincerity is the first sentence I spoke with Mr.Burun.
I stared at him and spoke seriously, not pretending. Then wait and see

hisreaction thatWill beIn which he asked back “What will I say?” Like other customers.

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

 จุดระเบิด เปิดฉากถาม

 จุดระเบิด เปิดฉากถาม

 จุดระเบิด เปิดฉากถาม ในตอนเริ่มตัน เปิดฉาก คุณควรทำให้ลูกค้าเกิด ความสนใจ ที่จะฟัง
เรื่องราวที่คุณพูด โดยเฉพาะเรื่องที่เป็น ประโยชน์กับเขา โดยตรง ไม่ใช่
ผลประโยชน์ของคุณ และควรเตรียม ข้อมูล ตัวเลข หรือ ความเป็นจริง
มาชี้แจง ไม่ใช่ ความเห็น หรือ ความคิดของคุณ

ผมบอกกับ มร.บูธ วา
“อย่างที่คุณรู้ ผมทำงานดันประกันชีวิตมานาน หากผมเป็นพี่ชายคุณ
ผมจะบอกให้คุณเอาข้อเสนอหรือแผนงานทั้ง 3 รายนี้ โยนทิ้งลงตะกร้าขยะเสีย
ทันทีเลย” ยังจำกันได้ ใช่ไหม?

7. กระตุ้นให้เกิดความกลัว วิตกกังวลขัลกดคอม
ตรงนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกประหลาดอะไรเลย เพราะคนเราทุกคนนั้น จะ
ตัดสินใจ หรือลงมือทำ อะไรส้dอย่kง จะขึ้นอยู่กับ ความอยากได้เพิ่มขึ้น
มากขึ้น หรือ มีกำไร

และ เกรงกลัวความสูญเสีย หรือ การขาดทุน
นักโฆษณาบอกกับผมว่ การทำโฆษณาที่ได้ผล ขึ้นอยู่กับปัจจัยสำคัญ คือ
ความเสี่ยง หรือ อันตราย ที่จะได้รับ

กรณีของ มร.บูร ผมพูดถึง โอกาส ที่เขาจะต้องเสี่ยงหากกู้เงิน 250,000
เหรียญจากสถาบันการเงินไม่ได้ หากไม่ได้ทำประกัน หรือต้องเลื่อนการพิจารณา
รับประกัน

 จุดระเบิด เปิดฉากถาม

The explosion opened the question.
At the beginning of the opening scene, you should make your customers interested to listen.

The story you say Especially the matter that is Benefits to him directly
Your interests and should be prepared for numbers or reality
To clarify, not your opinion or opinionI told Mr. Booth Wa

“As you know I have worked for life insurance for a long time. If i’m your brother
I will tell you to take these 3 proposals or plans into the waste basket.
Immediately. “Still remember each other, right?

7. Stimulates fear Worry about the computer
This is not a strange thing. Because all of us will
Deciding or taking action, which depends on Craving for increased
Increase or profit and be afraid of loss or loss
The advertiser told me that Effective advertising Depending on the important factors are
Risk or danger to be received
In the case of Mr.Burun, I talked about the opportunity that he would be at risk if he borrowed 250,000.
Coins from financial institutions If not insured Or have to postpone consideration
guarantee

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

จดหัวข้อที่จะพูด

จดหัวข้อที่จะพูด

จดหัวข้อที่จะพูด ทุกครั้งที่คุณจะพูด สนทนา สัมภาษณ์ หรือคุยโทรศัพท์กับใคร คุณควรจะหัวข้อที่ต้องการจะพูดเอาไว้ด้วยเสมอ เพราะ

 1. จะช่วยให้คุณจำได้ว่า คุณจะพูดอะไรกับเขาบ้าง
 2. หลักการ เหตุผล ที่คุณบอกให้เขาฟัง
 3. พูดสั้นๆให้กระชับ ได้เนื้อหาสาระสำคัญครบถ้วน

นอกจากการจดหัวข้อที่จะพูดแล้ว ผมยังจดำพูดบางประโยค ที่สำคัญๆเอาไว้กันลืม แล้วนั่งอำนทบทวนอีกตั้งหลายครั้ง ขณะที่นั่งรถไฟไปนิวยอร์คจนจำมันได้ชื้นใจ ว่จะเริ่มอย่างไร จะสรุปอย่างไร โดยแทบจะไม่ต้องใช้โน้ดที่จดเอาไว้เลย ทำให้นมมีความมั่นใจมากขึ้น แต่หากผมเกิดหลงลืมอะไรก็ตาม ผมก็จะควักมันขึ้นมาดูโดยทันที

จดหัวข้อที่จะพูด

Note the topic

Note the topic Every time you talk, interview, or talk on the phone with someone. You should always be the topic you want to talk to because

 1. Will help you remember that What will you say to him?
 2. Principles, the reason you told him to listen
 3. Keep it short. Get complete content

In addition to writing down the topics to be spoken I still say some sentences. Important to keep aside And then sit and review again many times While sitting on the train to New York until I remembered it How to begin How to summarize With almost no need to use the note Makes the milk more confident But if I forget anything I will pick it up immediately.

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

กำหนดประเด็นสำคัญ

กำหนดประเด็นสำคัญ

ยักษ์ใหญ่ในวงการประกันชีวิตหลายแห่งในครั้งนั้นได้ลองฟัง กำหนดประเด็นสำคัญ สิ่งที่มร บูร พูดถึงการเสนอขายให้เขาซื้อประกันชีวิต ช่วงเวลาที่เราสองคนรับประทานอาหารร่วมกัน

ในมื้อกลางวันวันนั้น”ผมคิดว่า เพื่อนของผมที่เสนอแผนการประกันชีวิตมาให้ดู คงจะตกใจและสงสัยว่าเกิดอะไรขึ้น แต่พวกเขาพยายามเหลือเกินที่จะให้ผมซื้อจากเขาโดยโจมตีคนอื่นๆว่ มีราคาเบี้ยประกันแพงกว่าที่เขาเสนอมา

ซึ่งที่จริง เขาไม่ควรไปโจมตีอย่างนั้น แต่น่จะอธิบายให้ผมเข้าใจว่า หากผมตัดสินใจล่าช้า
จะเกิดความเสียหายอะไรบ้างมากกว่า”อันที่จริง ผมเองก็กลัวเหมือนกันว่า อาจจะพลาด สูญเสียจังหวะ กำหนดประเด็นสำคัญ

หรือโอกาสที่จะกู้เงินคราวนี้ จนเห็นว่า ผมคงไม่โง่พอที่จะรอให้กินข้าวมื้อกลางวันเสร็จก่อน แล้วถึงไปตรวจสุขภาพกับคุณ”

Set key points

Many giants in the life insurance industry at that time had to listen. Set out the key points of what Mr. Burabun spoke of offering him life insurance. The moment when the two of us dine together

That lunch that day. “I think My friends who proposed life insurance plans Must be shocked and wonder what happened But they tried to let me buy from them by attacking other people that Is more expensive than the insurance premium that he proposed

In truth he shouldn’t have attacked like that But I will explain to me that If I decide to delay
Will do much more damage. “In fact I was also afraid that I might lose my rhythm. Set key points

Or the opportunity to borrow this time, until seeing that I wouldn’t be stupid enough to wait for the lunch to finish first And then go to check your health with you ”

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

การเตรียมพร้อม

การเตรียมพร้อม

การเตรียมพร้อม คุณจะทำอย่างไร หากคุณได้รับเชิญให้ไปพูดในการประชุมยุวะสมาคมของหอการค้า หรือสโมสรต่างๆ ซึ่งเขาจะจ่ายให้คุณถึง 100 เหรียญในการพูดแต่ละครั้งคุณคต้องใช้วลาในการเตรียมตัวหลายชั่วโมล่วงหน้า คืนนั้นคุณอาจจะ

นั่งคิดว่า คุณจะริ่มตันกรพูดอยไรที่ สิ่ที่คุณอยากจะพูดให้ผู้พึ่งมีความตื่นเต้นสนใจ และการสรุปลงายที่ทุกคนประทับใจคุณคิดว่าการพูดดังกล่วมันจะมีความสำคัญมากน้อยแค่หน? เหมือนกันกับการพูดของคุณทุกๆครั้งหรือเปล่า ?

เหตุผลก็คือ ในการพดแต่ละครั้ง มักจะมีผู้ฟัง 300 ถึง 400 คนโคยประมาณแต่คุณต้องไม่ลืมว่ การพูดที่มีผู้ฟ้ 400 คน หรือมีเพียงคนเดียว มันไม่มีอะไรแตกต่งกันเลยสักนิดเดียว บางที่มันอาจจะมีคำมากกว่ 100 เหรียญ

ด้วยซ้ำไป และยิ่งมีประสบการณ์เพิ่มมากขึ้นเห่ไหร่ โอกาสที่จะได้คตัวจากการพูด ก็จะทวีเพิ่มขึ้นเป็นเงาตามตัวด้วย การเตรียมพร้อม

Preparation

That night you might How much do you think speaking loudly would be? Is it the same for your speech every time?

The reason is that in each post There are usually 300 to 400 listeners, but you must not forget that Speaking with 400 or only one person There is nothing a little different. Sometimes it may have more than 100 dollars.

Even more and more, with more experience The opportunity to gain self-talk Will multiply as well

And it is an answer based on the fact that everyone is satisfied and accepted
The lesson I learned from This salesman is very useful. Until thinking and changing the beliefs I have He made the dissent feel that

Being influenced or influenced by B. Forcing him to think or see him at all
But Eileadoll wants to show just that “To help one man know what his legs are Must truly be

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

ผู้ที่โต้แย้ง

ผู้ที่โต้แย้ง

เขาไม่ได้คิดว่า ผู้ที่โต้แย้ง คิดผิด หรือเขามีความเฉลี่ยวฉลาดมากกว่าเขาตั้งคำถาม ถามผู้โต้แย้ง ด้วย คำถามธรรมดาจนผู้ถามยอมรับ และเห็นคล้อยตามในที่สุด เจ้าของข้อได้แย้งรายนั้น ก็สามารถรูปหาคำตอบได้ด้วยตัวเอง

และมันเป็นคำตอบที่อยู่บนพื้นฐานของ ข้อมูล ความจริง ที่ทุกคน พอใจ และยอมรับ
บทเรียนที่ผมได้รับจาก ยอดนักขายผู้นี้มีประโยชน์มาก จนทำให้คิดและต้องเปลี่ยนความเชื่อดิมๆที่ผมมีอยู่ เขาได้ทำให้ผู้ขัดแย้งมีความรู้สึกว่า

ถูกเราโน้มน้าว จูงใจ หรือบีบังคับให้คิดหรือเห็นล้อยตามเขาเลยแม้แต่นิดเดียว
แต่ อีเลืยด รอลล์ ต้องการแสดงให้เห็นแต่เพียงว่า”เพื่อช่วยให้อีนำยหนึ่ง รับรู้ ถึงวสิ่งที่ขา ต้องควรอย่างแท้จริง

นั้นคืออะไร แล้วช่วย หาหนทาง ที่จะให้ไมาถึงสิ่งที่ต้องการนั้น” มากกว่ามีนักขายที่เข้าร่วมรายการอบรมในวันนั้น ถามถึง ข้อโต้แย้ง ที่ถูกค้าเกือบทุกราย มักจะบอกถึง ผู้ที่โต้แย้ง

Arguments

He didn’t think that People who argue wrongly or are more intelligent than they ask Ask the questioner with an ordinary question until the questioner accepts. And finally saw success The owner of the statement argued that Can figure out the answer by yourself

And it is an answer based on the fact that everyone is satisfied and accepted
The lesson I learned from This salesman is very useful. Until thinking and changing the beliefs I have He made the dissent feel that

Being influenced or influenced by B. Forcing him to think or see him at all
But Eileadoll wants to show just that “To help one man know what his legs are Must truly be

What that is and then help to find a way to not reach what they want. “More than a salesman who participated in the training that day asked about the arguments that almost every trade often tells the arguments.

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

วิธีการตั้งคำถาม

วิธีการตั้งคำถาม

ยังไม่ตัดสินใจว่า จะซื้หรืไมซื้อ ตอนนี้” ว่จะแก้ไขอย่างไร
“งานที่ผมทำคือช่วยให้ลูกค้าตัดสินใจ ฉะนั้น มันไม่มีคำถามว่า จะซื้อ
หรือ ไมซื้อ หรอกคุณ..”

แล้วเขาก็อธิบายถึงวิธีการแก้ไข ข้อได้แย้ง นั้นเพิ่มเดิมอีกหลายอย่าง
ตัวแทนชายประกัน อีกคนหนึ่งถามขึ้นว่า คำตอบที่ลูกคำบอกว่า
“ขอกลับไปคิดที่บนก่อน…. ล่ะ จะตอบว่าอย่างไไ เพราะเป็นคำตอบที่
เจอะเจอมาเยอะเหลือกิน

“แล้วกำลังะช่วยคุณหาคำตอบนั้นอยู่พอดีเหมือนกันนะครับ ให้ผมช่วยคิด
ไหม ดีไหมดรับ” เป็นคำตอบ
แล้วเขาก็ตั้งดำถาม ที่ควรนำเอาไปช้กับถูกคำรายนั้นให้ฟังป็นแนวทาง

แม่วิธีการตอบชองเขา เหมือนกับการเชิญหน้ำที่ไม่ยอมลดละ แต่ก็ไม่ใด้ทำให้
บรยากาดของการสัมมพา เป็นเหมือนการไต้ถียง เพื่ออาชนะของฝ่ายใดฝ่ย
หนึ่งเลย

แต่เป็นวิที่มี พลังอำนาจที่แฝยู่ ทำให้ผู้โต้แย้งยอมรับ แนวคิดนั้น
ตม่ใยืถืด บัต ขถงตัวเดงเบินใหญ่ ว่า “ผมว่าผมถูก ส่วน คุณน่ะ ผิด”
อะไรทำนองนั้น

วิธีการที่เขาไข้ ช่วยให้ผู้คนที่เป็นลูกค้า ไต้มองเห็นและเข้าใจสิ่งที่เขาคิด
สิ่งที่ชคงการ ด้วย วิธีการตั้งคำถาม อย่างต่อเนื่อง โตยไม่ต้องอาศัยวิธีการอื่น
ทำไห้ผมประทับใจ และไลืมสิ่งที่บอกและแสดงให้ดูในวันนั้นได้เลย

ตนที่ฟัง มร. ขอลถ์ บรรยายนั้น ผมคิดว่าผมตงต้องแก้ไขปรับปรุงวิธี
การทำงานการชายของมเสียใหม่ จากที่เคยทำมาแต่ครั้งก่อน ผมต้องการที่จะ
พัฒนาตัวเองให้ก้วหน ในอาชีพการชายมากว่าที่เป็นอยู่ ให้ประสบ ความ
สำร็จ ตัวย วิธีการตั้งคำถาม อย่างที่ใต้พบเห็นมา

อีกไม่กี่วันหลังจากที่ได้พึง มร. รอลส์ บรรยาย เพื่อนของผมคนหนึ่งก็
โทรศัแงมาว่ มีโรงงานใหญ่แห่งหนึ่งในนิวยอร์ค สนใจที่จะทำประกันชีวิตมี
มคำสูงถึง 250,00 เหรียญ ชอให้ผมทำรายละเอียดเสนอไปด่วนจี๋

Questioning Method
Not yet decided that How to buy or not to buy now “How to fix?
“My job is to help clients make decisions, so there is no question about buying.
Or don’t buy you .. ”

He then explained many other ways to resolve the contradiction.
Insurance agent Another asked The answer that the child said
“Let’s go back and think of the top first …. What would you say? Because it’s the answer
Met a lot, had too much to eat

“And helping you find the exact answer as well. Allow me to think.
How? “Accepted as an answer.
Then he asked That should be brought to be used with the right words to listen as guidelines

Mother, how to answer him Like a persistent invitation But doesn’t make
The atmosphere of the seminar Was like a typhoon To win the party’s side
On

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

 

โอกาส ของนักขายประกันชีวิต

โอกาส ของนักขายประกันชีวิต

ผมฟังดูแล้ว คิดว่ามันไม่นใช่เหตุผล ที่จะนำมาเอามาอ้างกัน
แต่ในการบรรยายครั้งนั้น ฮอลส์ สร้างสีสันและบรรยากาศในการสัมมนได้อย่างวิเศษมาก
เขาเปิด โอกาส ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนากว่า 2,000 คน ชักถามปัญหาเกี่ยวกับ

การแก้ไข ข้อโต้แย้ง ที่ตัวแทนขายประกันชีวิตแต่ละคน ได้เคยพบ เคยเจอมาจาก
ลูกค้า ในแต่ละวัน

ผู้เข้าสัมมนา ยิ่งเพิ่มความตื่นเต้นมากยิ่งขึ้น เมื่อ ฮอลล์ ได้แสดงฝีมือ
ในการตอบข้อโต้แย้งต่างๆ โดยไม่ยอมตอบคำถามที่ยกขึ้นมา เหมือนอย่างที่

หนังสือตำราเกี่ยวกับ การตอบข้อโต้แย้ง การขจัดข้อโต้แย้ง ทั้งหลายทั้งปวง
แต่ละเล่มเขียนเอาไว้อย่างมากมายก่ายกอง แต่เขากลับใช้วิธี ตั้งคำถาม ถามกลับไป

เขาไม่ได้คิดว่า ผู้ที่ต้แย้ง คิดผิด หรือเขามีความเฉลียวฉลาดมากกว่า
เขาตั้ดำถาม ถามผู้โต้ยัง ด้วย คำถามธรรมดาๆ จนผู้ถามยอมรับ และเห็นคล้อยตาม

ในที่สุด เจ้าของข้อโต้แย้งรายนั้น ก็สามารถสรุปหาคำตอบได้ด้วยตัวเอง
และมันเป็นคำตอบที่อยู่บนพื้นฐานของ ข้อมูล ความจริง ที่ทุกคน พอใจ และ

บทเรียนที่ผมได้รับจาก ยอดนักขายผู้นี้มีประโยชน์มาก จนทำให้ผม
ต้องเปลี่ยนความชื่อเดิมๆ ที่ผมมีอยู่ เขาไม่ได้ทำให้ผู้โต้แย้งมีความรู้สึกว่า ถูกเขา

โน้มน้าว จูงใจ หรือบีบบังคับให้คิดหรือเห็นคล้อยตามขาเลยแม้แต่นิดเดียว
แต่ อีเลียต ฮอลล์ ต้องการแสดงให้เห็นแต่เพียงว่า

“เพื่อช่วยให้อีกฝ่ายหนึ่ง รับรู้ ถึงว่าสิ่งที่เขา ต้องการอย่างแท้จริง นั้นคือ
อะไร แล้วช่วย หาหนทาง ที่จะให้ได้มาถึงสิ่งที่ต้องการนั้น” มากกว่า

มีนักชายที่ข้าร่วมรายการในวันนั้นถามถึง ข้อโต้แยัง ที่ลูกค้าเกือทุกราย มักจะบอกว่า

Opportunities for life insurance dealers
I sounded and thought that it was not a reason. To be brought to claim
But in that lecture, the hall created a wonderful atmosphere and atmosphere.
He gave the opportunity to more than 2,000 participants to ask questions about

Resolving the arguments that each life insurance agent has encountered from
Customers each day

Attendees Increasing excitement even more when the hall has shown skills.
In answering various arguments By not answering the question raised Like that

Books about Responding to arguments Eliminating arguments All
Each book was written immensely. But instead he uses the method of asking questions

He does not think that those who argue are wrong or that he is more intelligent.
He asked the retort with a simple question until the questioner accepted. And saw amenable

In the end, the owner of that argument Can summarize and find the answer by myself
And it is an answer based on the fact that everyone is satisfied and

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

กรมธรรม์

กรมธรรม์

กรมธรรม์ มูลค่า 250,000 เทรียญที่ใช้เวลาขายแค่ 15 นาทีหลังจากที่ มร.เคลย์ดัน ฮันชิคเกอร์ บอกคล็ดลับอันยิ่งใหญ่ในการขายบริษัทที่บอสตันแล้ว ผมก็มี ความกระตือรือรั้น ในการทำงานเพิ่มมากขึ้นและเชื่อว่า หากออกไปหาลูกค้าให้ได้มากรายเท่าไหร่ โอกาสที่จะขายได้ก็จะมีเพิ่ม
มากขึ้นเป็นเงาตามตัวด้วย

จากนั้นอีกไม่กี่เดือน สติการขายประกันชีวิตของผม ก็เริ่มปรากฎผลอย่งมองเห็นได้ชัด แต่ อุปสรรค หรือ ปัญหา ในการชายก็ย้มีอยู่อีกเช่นเดิมผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมมันถึงไม่หมดไปเสียที่ ก็ไม่รู้

ต่อมาอีกไม่กี่เดือน วันนั้นผมเข้าร่วมการประชุมฝ่ายขายประจำเดือน อยู่ที่โรงแรม เบลเลอว สดาร์ทฟอร์ด ในพิลาเดลฟีย โดยมี เจ. อีเสียต รอลล์ นักขายชื่อดังของอเมริกา จากนิวยอร์ค ชิตี้ มาเป็นวิทยากรผู้บรรยาย และทำให้ข้อสงสัยที่ผมมีอยู่กระจ่างแจ้งขึ้นทันทีเจ.อี้เสียด รอลถ์ เป็นตัวแทนขายประกันชีวิตที่อาวุโสมาก

แม้จะเกษียมานานหลายปีแล้ว แต่ก็ยังมีผลงานติดต่อกันอย่างสม่ำเสมอ และมีตัวเลขการขายอยู่ในระดับแนวหน้าอีกด้วยขอลล์ บอกว่าเขาเคยประสบความล้มเหลว ในการขายมามากต่อมาก
จนคิดอยากจะเลิกอาชีพนี้

และเขารู้ว่าสาเหตุที่เขามีปัญหาในการทำงานการขายก็เพราะเขาเป็นคนที่ชอบพูดอะไรตรงไปตรงมา เป็นการพูดแบบขวานผ่าซาก กรมธรรม์

insurance

A 250,000 worth of insurance policy that only takes 15 minutes to sell. After Clay Dunhansinger has told me the big secret to selling a company in Boston, I am very enthusiastic. In more work and believe that If going out to find as many customers Opportunities to sell will increase.
More and more as well

After a few months Mindful of selling my life insurance The results began to appear clearly, but the obstacles or problems in the man still exist again. I do not understand why it is not all that I do not know.

A few months later That day I attended the monthly sales meeting. At the Bells Hotel Dartford in Pilar Delphi, with JE Trollrol, a famous American salesman from New York City, as a lecturer And immediately made the doubts that I had clear. J. Yi Rong Rot is a very senior life insurance agent.

Despite retiring for many years But still have consistent work And there are sales figures at the forefront as well. Said that he had experienced failure In the sales very much
Until thinking of wanting to quit this career

And he knows that the reason he has trouble getting sales is because he is someone who likes to say things honestly It is a blunt talk.

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ขอบคุณรูปภาพจาก Google