ประสบการณ์

ประสบการณ์

กลายแป็นผลกระพบต่อธุรกิจ อย่างกวังชวางไโดอง่าย
เราทุกคน ควรจะสวดนต์อ้อนวอนต่อพระผู้เป็นเจ้าทุกๆเข้าว่า
“ข้าแต่พระองค์ โปรดจงช่วยให้ข้ฯปิดปากสนิทแน่น จนกว่าข้าฯจะ
รู้ว่า กำลังจะพูดเรื่องอะไร…อาเมน”
มีอยู่หลายต่อหลายครั้ง ที่ผมอยาจะตบปากตัวเอง พราะชอบพูดไม่ยอม
หยุด ทั้งๆที่เห็นอยู่ว่า คนที่ฟังไม่ด้ตั้งใจฟังอะไรเลย อาจเป็นเพราะ ตอนนั้นผม
มัวแต่เอาใจจดจ่อในรื่องที่จะพูด และก็ออกจะพูดมากเกินไป จนลืมคิดไปว่า
คู่สนหนาไม่ใต้ให้ความสนใจที่จะฟังเลยสักนิดเดียว ( (..
การที่จะสามารถล่วงรู้ใจของคนอื่นๆได้นั้น ทำได้ไม่ยากอะไรเลย หาก
เปิดโอกาสให้เขาเป็นฝ่ายพูด มิฉะนั้นแล้ว เราจะไม่มีทางที่จะรู้ได้เลยว่า เขาคิด
อะไรอยู่ในใจ
ประสบการณ์ ที่ผ่านมาสอนผมว่า ในการสนทนากับใครก็ตาม ควรเปิด
โอกาสให้เขาได้พูดก่อนในช่วงแรก และเมื่อผมเป็นฝ้ายที่พูดบ้าง ก็จะมีข้อมูล ราย
ละเอียดที่เชื่อถือได้ และจะทำให้ผู้ฟังสนใจในสิ่งที่ผมพูดด้วย
ที่จริงแล้ว ไม่มีใครอยากเห็นคนอื่น อวดฉลาด อวดเก่ง ขัดคอ หรือตัดบท
ในขณะที่เรากำลังพูดอยู่ หรือคนที่ชอบทำตัวอวดรู้ ชอบคาใจว่เราจะพูดอะไร
ก่อนที่เราจะพูด
คุณก็คงรู้ดีว่าคนพวกนี้ ชอบทำตัวเป็นคน ปากยาว และ อวดรู้ อวดดี
ชอบยกตนข่มผู้อื่น
ที่สำคัญมักจะชอบมาวิพากษ์วิจารณ์ ข้อผิดพลาดต่าง ๆ นานาของคุณ
มาแนะให้ทำอย่างโน้น มาบอกให้ทำอย่างนี้ ทั้งๆ ที่ตัวคุณองยังไม่ทันได้ลงมือทำ
อะไรสักอย่างเลย
ผมเชื่อว่า คุณก็คงไม่ชอบหน้า แถมหมั่นไส้ด้วย และอยากจะต่อยกระโดง
คางให้มันรู้แล้วรู้รอดไป
แม้ว่าบางทีเขาอาจจะพูดถูกก็ตาม คุณก็คงไม่ชอบหน้าอยู่ดี โดยเฉพาะ
หากเป็นนักขายด้วยกันแล้วยิ่งไปกันใหญ่ จนบางที่คุณต้องหาเรื่องโกหก

ประสบการณ์

ประวัติและสาระน่ารู้

Became a result of business impact Like Gwangchang, easily
 We should all pray to God every time.
 “O Lord Please help me close my mouth tightly until I
 Knowing what to talk about … Amen. “
 There are many times That I would slap my mouth Because like not talking
 Stopped despite seeing that The person who doesn’t listen carefully listens, probably because at that time I
 Only focused on what he had to say And was too talkative Until I forget to think that
 Pair of thick pine, not under, pay attention to listen at all a little ((..
 In order to be able to foresee the mind of others Doing is not difficult at all.
 Give him the opportunity to speak, otherwise we will never know what he thinks.

 What comes to mind
 Past experience taught me that In conversation with anyone, should open
 The opportunity for him to speak first. And when I am Madras speaking, there will be information
 Trustworthy And will make the listener interested in what I say as well
 In fact, no one wants to see others. Show off, show off, show off, shit or cut off.
 While we were speaking Or someone who likes to pretentious Like what we say
 Before we speak
 You probably know that these people Like to act long-mouthed and pretentious

ขอขอบคูณรูปภาพจาก >>> Google <<<

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมกด >>> ที่นี่ <<<

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *