การขายประกันชีวิตต้องมีระบบงานเป็นของตัวเอง

การจัดระบบงานให้ตัวเอง

การจัดระบบงาน หลังจากที่ผมจัดทําสถิติต่าง ๆ เก็บเอาไว้ใช้ในการศึกษา วิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง ต่าง ๆ ได้ไม่เท่าไหร่ ผมก็รู้ว่า ตัวผมเองนั้นไม่เอาไหนเลยในเรื่อง การจัด ระบบงาน

การจัดระบบงาน ของผมตั้งเป้าเอาไว้ว่า จะต้องไปพบลูกค้าให้ได้ 2,000 ราย ภายในหนึ่งปี หรือ 40 รายต่ออาทิตย์ แต่เอาเข้าจริง ๆ ผมทําได้น้อยกว่าที่ตั้งเป้าไว้มาก จนไม่อยาก จะจดสถิติเอาไว้ เพราะอายตัวเอง

ที่จริงผมมีความตั้งใจที่จะทํางานให้ได้ดี แต่ก็มีอันเป็นไปอยู่เสมอแทบ ทุกครั้ง เพราะผมจัด ระบบในการงาน ไม่ดีนั่นเอง

การจัดระบบงาน ท้ายสุด ผมก็คิดได้ว่า ผมคงต้องให้เวลาใน การคิดวางแผนทํางาน ต่าง ๆ มากขึ้นกว่าแต่ก่อน มันออกจะดูว่าง่ายเกินไปที่ผมเอาการ์ดของลูกค้าประมาณ 4 – 5 ราย มารวมกัน แล้วบอกตัวเองว่า ผมจัดระบบงานขายดีพอแล้ว เพราะมัน ไม่ต้องใช้เวลาอะไรมากมายเกินไปนัก

แต่เมื่อกลับมาดู ตัวเลข ข้อมูล ที่ผมเก็บเอาไว้โดยละเอียดเพื่อใช้วางแผน การออกไปพบลูกค้าใหม่ ว่าจะพูดจะคุยอะไร จะต้องเตรียมข้อเสนออะไรบ้าง จะต้องเขียนจดหมาย จัดเตรียม

แผนการออกเยี่ยมในแต่ละวัน ตั้งแต่วันจันทร์ถึง วันศุกร์ตลอดอาทิตย์อย่างไรบ้าง ซึ่งดูแล้วมันกินเวลาอย่างน้อยไม่ต่ํากว่าวันละ 4 ถึง 5 ชั่วโมงทีเดียว

เขาอมยิ้มแล้วบอกกับผมว่า “มีซิครับ หลักสูตรที่คุณอยากเรียน ตามผมมาทางนี้ซีครับ” ผมเดินตามเขาลงไปที่ห้องโถงชั้นล่าง เมื่อเดินเข้าไปในห้องเรียน มีคนนั่ง

Organizing your system for yourself
After I prepared various statistics to be used to study and analyze various weaknesses and strengths, I knew that I myself had nothing to do with the work system.

I aim for Must meet 2,000 clients within a year or 40 per week But to be honest, I was able to do so much less than I had planned so I didn’t want to record the statistics. Because of embarrassment

Actually, I have the intention to do my job well. But there is always almost always because I am not well organized in my work

He smiled and said to me, “There’s a course you want to study. Follow me this way. “I followed him down to the hall downstairs. When walking into

the classroom, there are people sitting

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

สิ่งที่ช่วยให้ชนะ ศัตรูตัวร้ายในชีวิต

สิ่งที่ช่วยให้ชนะ ศัตรูตัวร้ายในชีวิต

 ศัตรูตัวร้ายในชีวิต ตอนที่ผมเริ่มขายประกันชีวิตในปีแรกนั้น ผมมีรายได้น้อยมาก จึงไปเป็น โค้ชให้กับ ทีม สวาร์สมอร์ คอลเด็จ อีกแห่งหนึ่งควบคู่กันไป

วันหนึ่งผมได้รับจดหมายเชิญจาก สมาคม YMCA แห่งเมืองเชสเตอร์ ให้ไปบรรยายในหัวข้อ 3 C6 คือ การมีชีวิตที่สุขอนามัย นิสัยความประพฤติที่ดี และการมีจิตใจเป็นนักกีฬา (Clean Living ; Clean Character : Clean Sport)

ตอนที่ผมอ่านจดหมายเชิญอยู่นั้น ผมคิดว่า ทําไมเขาถึงให้เกียรติกับผม ถึงขนาดนี้ ความจริงแล้ว แค่พูดให้คนคนเดียวฟังนี่ ผมยังไม่ค่อยกล้าเลย แล้ว จะให้ผมไปพูดให้คนเป็นร้อย ๆ ฟังได้

อย่างไร แต่เมื่อมาคิดอีกที หากผมอยากจะ ประสบความสําเร็จ และ ความสมหวัง ในชีวิต ผมก็ต้องเอาชนะ ความ ประหม่า ในการที่จะพูดจากับผู้คน โดยเฉพาะคนแปลกหน้า ให้ได้เสียก่อน

ด้วยเหตุนี้ ในวันรุ่งขึ้น ผมจึงไปพบกับ ผู้อํานวยการของ สมาคม YMCA ที่ถนนอาร์ช เมืองฟิลาเดลเฟีย เพื่อสอบถามถึงหลักสูตรต่าง ๆ ที่มีเปิดสอนอยู่ และถามถึงหลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาตัวผมได้

เขาอมยิ้มแล้วบอกกับผมว่า “มีซิครับ หลักสูตรที่คุณอยากเรียน ตามผมมาทางนี้ซีครับ” ผมเดินตามเขาลงไปที่ห้องโถงชั้นล่าง เมื่อเดินเข้าไปในห้องเรียน มีคนนั่ง ศัตรูตัวร้ายในชีวิต

What helps to win The bad enemy in life.
The bad enemy in life. When I started selling life insurance in that first year I have very little income, so I went to be a coach for another Swarore Collide team.

One day I received an invitation from the Chesterfield YMCA. To give a lecture on Topic 3 C6: Living a Hygienic Life Good behavior And having an athlete mind (Clean Living; Clean Character: Clean Sport)

While I was reading the invitation, I thought, why did he give me such an honor? In truth, just saying it to one person. I’m not brave enough to let me speak to hundreds of people.

However, when I think again, if I want to achieve success and fulfillment in life, I must overcome the shyness of speaking with people. Especially a stranger To be paid first

For this reason, the next day I met with the director of the YMCA at Arch Street, Philadelphia. To inquire about the various courses that are currently offered And asked about courses that could help me improve

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

สัจธรรมในการขายประกันชีวิต

สัจธรรมในการขายประกันชีวิต

สัจธรรมในการขายประกันชีวิต เมื่อมองข้อนหญิงกลับไปหลายปกญน
หลายสิ่งหลายอย่างมาเปลี่ยนแปลกก็

อย่างที่เคยบอแก้วว่า ในฟรบยบลากว่า 10 เตียนเต็มที่ผม
หมดหวังที่จะเป็นตัวแทนทายปรยกันดกับเขา ผดิตว่คาไม่เหมาษกับพาที่

งานการขาย จึงจะตัดสินไลาออกงากงานที่พำอยู่ แลนท่นหามานจากไทหณนา
ในหน้าหนังสือพิมพ์อยู่หลายวัน

ใจนั้นอยากจะทำงานเป็นเสมียนแผนกขิบป้ในบริษัทขนส่ขกา เพราห
เคยมีประสบการณ์ทำงานที่ บริษัท รเมริกัน เรติเอเตยร์ มาก่อน

ลังไม้บรรจุสินด พ่นสีง่หน้ซื่อถูกค้าบนถังพื่อนำส่ง เพราหผมคิคว่ผมเรียน
มานิดเดียว ก็คงทำได้เพียงแค่นั้น

แต่จนแล้วจนรอด ขนาตงานกๆ อย่างนี้ ผมก็ยังหาทำไม่ไต้ ยิ่งทำให้ผม
ท้อใจมากขึ้น แต่ก็ยังไม่ถึงกับหมตกำลังใจที่เตียว จึงดิตที่จะกลับไปทำงานเก่า

คือ เป็นพนักงานเก็บเงินค่ผ่อนส่งที่ บริษัท ยอร์จ เคถลีส์ ประกันชีวิต โตย
มีรายได้อาทิตย์ละ 18 เหรียญ ซึ่งก็เป็นความคาดหวังที่ผมยังมีเหลืออยู่

แต่เพราะผมลืมปากกาหมึกซึม มีดเหลาดินสอ และสมบัติส่วนตัวสองสาม
อย่าง เอาไว้ที่บริษัทฯ
เช้าวันนั้ผมจึงกลับไปเก็บของ และคิดว่าคงอยู่สักประเตียวเตียว

Truth in life insurance sales
Truth in life insurance sales When looking at the article, the women went back many years.
Many things have changed.

As was previously said In the last 10 days
Desperate to be a representative of his rival Did not agree with the family

The sales job will therefore decide to resign from the current job. Lan Han from Tai Na Na
In the newspaper for many days

That heart wants to work as a clerk in the Transport Department in Thailand.
Previous work experience in the Americas.

Wooden crate Sprayed the paint on the tank for delivery. Because I think I am studying
Came just a little bit, then could only do that

But until the end of this type of work, I still couldn’t find it, which made me
More discouraged but still not to the discouragement of Zhang Therefore Sit to go back to work

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

ความกล้าหาญในการขายประกันชีวิต

ความกล้าหาญในการขายประกันชีวิต

ความกล้าหาญในการขายประกันชีวิต ซึ่งเขากลับตอบว่า เคล็ดลับ ที่แท้จริงนั้น อยู่ที่ ความ กระตือรือร้น มากกว่าอะไรอื่นทั้งสิ้นเขายังบอกเพิ่มเติมอีกว่า

“สิ่งที่สําคัญกว่าอะไรอื่น คือ ความกระตือรือร้น เพราะผมชอบคนที่ กระตือรือร้น มันทําให้ผมตื่นเต้น กระฉับกระเฉง และพลอยกระตือรือร้นตาม ไปด้วย

เมื่อคุณมี ความกระตือรือร้น ในการขาย ก็จะทําให้ลูกค้ามี ความ กระตือรือร้น ตามไปด้วยเช่นกัน”

ใช่ ความกระตือรือร้น เป็นคุณสมบัติที่จําเป็นและสําคัญยิ่งในงานการขาย ทุกชนิด เพราะเมื่อมันเกิดขึ้นแล้ว มันก็จะแพร่ระบาดต่อไปให้คนอื่น ๆ เมื่อใด ที่คุณพูดด้วย ความกระตือรือร้น คนฟังก็

จะพลอย กระตือรือร้น ตามคุณไปด้วย แม้ว่าสิ่งที่คุณนําเสนอออกไปนั้น มันจะไม่เอาไหนเลยก็ตามหากปราศจาก ความกระตือรือร้น แล้วไซร้ การนําเสนอของคุณก็จะ จืดชืด เหมือนกับไก่งวงค้างปีนั่นเอง

ความกระตือรือร้น ไม่ใช่การแสดงออกจากภายนอกเท่านั้น เมื่อไหร่ ที่คุณเกิดความรู้สึก มันก็จะแสดงออกให้คุณรู้ แม้ว่าช่วงเวลานั้นคุณกําลังนั่งอยู่ คนเดียวเงียบ ๆ เพราะหากคุณเกิดความคิด

อะไรขึ้นมา ความกระตือรือร้น ก็จะ เข้าไปช่วยขยายความคิดนั้นให้กว้างขวางออกไป ขยายตัวอย่างเต็มที่เมื่อคุณเกิด ความกระตือรือร้น ก็จะไม่มีใครมาหยุดยั้ง หรือรั้งคุณเอา ไว้ได้

ความกระตือรือร้น จะช่วยขจัด ความหวาดกลัว ความวิตกกังวล ต่าง ๆ ได้โดยสิ้นเชิง ทําให้คุณทํางานดีขึ้น มีผลงานเพิ่มขึ้น มีรายได้สูงขึ้น มีสุขภาพ มีความร่ํารวยมั่งคั่ง มากขึ้นแน่นอน

รู้อย่างนี้แล้ว ทําไมคุณถึงไม่เริ่มต้นเสียที่ล่ะ ทํามันเสียวันนี้ เดี๋ยวนี้ซีครับ คุณต้องบอกกับตัวเองว่า มันเป็นสิ่งที่คุณทําได้ และควรต้องทํา

Courage to sell life insurance
Courage to sell life insurance In which he responded that the real secret is enthusiasm more than anything else

He also added that

“What is more important than anything else is enthusiasm. Because I like enthusiastic people. It makes me excited, energetic and enthusiastic.

When you are enthusiastic about sales, it will also make your customers more enthusiastic as well. “

Yes enthusiasm It is a necessary and important quality in every kind of sales because when it happened It will spread to others whenever you speak with Enthusiasm listener

Will enthusiastically follow you, even if what you have presented It won’t take anywhere without it. Enthusiasm and your presentation will be as dull as the turkeys have over a year.

enthusiasm It’s not just external expression. When do you feel It will show you. Even if you were sitting alone quietly because if you had an idea

Whatever comes up, enthusiasm will help expand that idea. Fully expanded when you were born. enthusiasm No one will stop Or can hold you back

Enthusiasm can completely eliminate the fear and anxiety. Makes you work better Have more works Have higher income, health, wealth and wealth More definitely

Knew this already Why didn’t you start at all? Do it today. Right now You have to tell yourself that It’s something you can do. And should do

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ในการขายประกันชีวิต

ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ ในการขายประกันชีวิต

ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ ในการขายประกันชีวิต คุณเป็นอีกคนหนึ่ง ที่เคยบอกใครต่อใครว่า สักวันหนึ่งข้างหน้า คุณจะต้องประสบความสําเร็จ ได้ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ การที่คุณประกาศออกไปเช่น

นั้น ก็เพียงต้องการบอกให้รู้ว่า คุณมี ความรอบรู้ มากน้อยเพียงไหน และจะ ก้าวไปไกล ได้สักเพียงใด นี่ก็ผ่านไปแล้วปีหนึ่งเต็ม ๆ มีอะไรใหม่ ๆ เกิดขึ้นกับคุณบ้างหรือเปล่า อะไรบ้างที่คุณได้

ทําลงไป ตลอดเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา คุณทําอะไรบ้าง ที่เป็น ความสําเร็จ ซึ่งเป็น โอกาส อันสําคัญของคุณ หรือว่า มัน ล้มเหลว ลงโดยสิ้นเชิง เราไม่พบ ชื่อของคุณ ในบรรดาผู้ประสบ

ความสําเร็จ เลย ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหม เพราะที่คุณ ล้มเหลว นั้น ไม่ใช่เพราะคุณไม่มี โอกาส แต่เพราะคุณไม่ได้ ลงมือทํา ต่างหาก

ทําไม คุณไม่ท่องจํา บทกลอนบทนี้เอาไว้สอนใจคุณล่ะท่องมันทุก ๆ วันจนจําได้ขึ้นใจ เหมือนกับที่ สแตนลี่ย์ เก็ตติส เคยทํา นั่นแหละ มันดีออกจะตายไป

ผมเคยอ่านบทความ ของ วอลเตอร์ พี. ไครส์เลอร์ แล้วประทับใจมาก จนต้องเขียนแล้วเก็บใส่อยู่ในกระเป๋า เพื่อควักออกมาอ่านเตือนใจตลอดเวลา จนมันจําได้ขึ้นใจ

ซึ่งผมก็เชื่อว่า คงมีเพื่อน ๆ นักขายหลายคน ทําอย่างที่ผมทําบ้างแน่ ๆมีคนถามเขาว่า คุณสมบัติอะไรบ้าง ที่เป็นปัจจัยหรือองค์ประกอบอย่าง สําคัญ ทําให้เขาประสบ ความสําเร็จ ในชีวิต เช่น ความสามารถ ความอดทน

Great victory In life insurance sales
Great victory In life insurance sales You are another That used to tell anyone that Someday ahead You must succeed. Have a great victory You announced

that way. Just want to show how much knowledge you are and how far you can advance This is a full year. Is there anything new to you? What have you

done over the past 12 months? What did you do that was a success, which was a great opportunity for you, or did it completely fail? We couldn’t find

your name among those who succeeded. Can you please explain it? Your failure is not because you have no chance but because you have not done it.

Why don’t you memorize This poem teaches your heartRecite it every day until you can remember it, just as Stanley Getis used to. That was good. He died.

I have read the article of Walter P. Chrysler and was very impressed. Until having to write and keep in the bag In order to pull out and read the

reminder all the time Until he remembered by heart

I believe that there are friends and sellers who will do as I do for sure.

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ขอบคุณรูปภาพจาก Google