ความกระตือรือร้นในการขายประกันชีวิต

ความกระตือรือร้น

เพราะเมื่อผมสามารถบังคับตัวเองให้มี ความกระตือรือร้น แล้ว งาน ทุกอย่างที่ผมทํา มันก็จะมี ความกระตือรือร้น ตามไปด้วยทุกครั้งไป

ตลอดระยะเวลากว่า 32 ปี ในการขายประกันชีวิต ผมเห็นตัวอย่าง ความ สําเร็จ จากเพื่อน ๆ หลายคนที่ขายได้เพราะเขามี ความกระตือรือร้น และ หลาย ๆ คนที่ ล้มเหลว ก็เพราะขาด ความ

กระตือรือร้น อีกเช่นกัน มันก็เลย ทําให้ผมเชื่อมั่นมากขึ้นว่า ความกระตือรือร้น เป็นคุณสมบัติสําคัญที่จําเป็น อย่างยิ่ง ที่จะทํางานการขายประกันชีวิตให้ประสบความสําเร็จ

ตัวอย่างที่ผมเคยพบมา ตัวแทนขายประกันชีวิตคนหนึ่ง มีความรู้ ความ เข้าใจในเรื่องของการประกันชีวิตดีมาก ขนาดสามารถที่จะเขียนเป็นหนังสือ เล่มใหญ่ได้ด้วยซ้ําไป แต่กลับไม่ประสบ

ความสําเร็จ ในการขาย สาเหตุเพราะ เขาขาด ความกระตือรือร้น นั้นเอง เขาจึงมีรายได้ไม่พอกินพอใช้ อย่างน่า เสียดาย

แต่กับตัวแทนขายประกันชีวิตอีกคนหนึ่ง ที่มีความรู้เกี่ยวกับการประกัน ชีวิตได้ไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนสิบของคนแรก แต่กลับมีผลงานการขายดีกว่า มีรายได้ มากกว่าหลายเท่าตัว และเลิกขาย

ประกันชีวิตเพราะมีเงินเก็บมากพอ หลังจาก ทํามาได้ 20 ปีเต็ม เขาคือ สแตนลี่ย์ เก็ตติส จากหาดไมอามี รัฐฟลอริด้า นั่นเอง

ความสําเร็จ ของเขา ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ ความรอบรู้ แต่กลับเป็น ความ กระตือรือร้น ที่ผมบอกมากกว่า

ความกระตือรือร้น ที่ว่านี้ มันเกิดขึ้นได้เองหรืออย่างไร มันเป็น พรสวรรค์ ที่ได้มาแต่กําเนิดใช่ไหม เปล่าเลยครับ ความกระตือรือร้น มันสามารถสร้างให้มี ขึ้นมาได้ด้วยตัวคุณเอง ถ้าคุณ

ต้องการ เหมือนกับกรณีของ สแตนลีย์ เกิตตส ที่เขาบังคับตัวเขาเองให้มี ความกระตือรือร้น ในการทํางาน จนทําให้งานนั้น มีความกระตือรือร้นตามไปด้วย

ทุก ๆ เช้า เขาจะฝึกตัวเองด้วยการท่องคํากลอนบทหนึ่งความกระตือรือร้น

enthusiasm
Because when I can force myself to have Enthusiasm, then all the work that I do will become enthusiastic. Followed by every time

For over 32 years in selling life insurance I see success examples from many friends who can sell because they have Enthusiasm and many people fail because of lack of

I was also enthusiastic, so it made me more confident that enthusiasm It is an important quality that is essential for successful life insurance sales.

Examples that I’ve encountered One life insurance agent has a good knowledge and understanding of life insurance. The size can be written as a book. Can get a large volume repeatedly But didn’t suffer

Success in selling. Cause because he lacked enthusiasm, so he didn’t have enough income to eat unfortunately.

But with another life insurance agent That has knowledge about insurance Life was less than a tenth of the first person. But has better sales results, earning more than many times and ceasing to sell

Life insurance because he has saved up enough money after doing it for 20 full years. He is Stanley Gettis from Miami Beach, Florida.

His success is not based on knowledge but rather as an enthusiasm that I say.

Enthusiasm about whether this can happen by itself or how it is. The talent that comes from birth, right? It can be built to have Come up by yourself if you

Like the case of Stanley Gates, who he forced himself to have Enthusiasm in working until making that work With enthusiasm as well

Every morning he trains himself by reciting a poem.

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

ความท้อแท้ วิตกกังวล ในการขายประกันชีวิต

ท้อแท้ วิตกกังวล

ท้อแท้ วิตกกังวล และมันกําลังจะลามมาถึงงานขายประกันชีวิตที่ผมกําลังทําอยู่ อีกด้วย

ผมจึงตัดสินใจว่า จะขอเป็นตัวแทนขายประกันชีวิต และจะอดทน ทํางานต่อไปจนประสบความสําเร็จ ให้จงได้

มันเป็นช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของผมอย่างสําคัญ ที่จะพยายาม สร้าง ความกระตือรือร้น ในงานการขายประกันชีวิต เหมือนกับเมื่อครั้งเล่น เบสบอล ให้กับ ทีม นิวเฮฟเว่น ให้ได้

ผมไม่มีวันที่จะลืมเหตุการณ์ การขายประกันชีวิตในวันรุ่งขึ้นได้เลย มัน เป็นวันที่ผมต้องฝ่าฟัน ก้าวพ้นอุปสรรคทั้งหลายให้ได้

ผมต้องแสดง ความกระตือรือร้น ให้ลูกค้าของผมได้เห็น ยิ่งกว่าตัวแทน ขายประกันคนใด ๆ ที่เขาเคยพบหรือเจอะเจอมาก่อน เพราะขณะที่ผมคุยกับเขา ผมจะทุบกําปั้นด้วยอารมณ์ที่ตื่นเต้น และรอดูว่าเมื่อไหร่เขาถึงจะถามผมสักที แต่ลูกค้าก็ไม่ได้แสดงปฏิกิริยาอะไรออกมา

ขณะที่ผมสัมภาษณ์เขาอยู่นั้น ผมสังเกตเห็นว่า เขายึดตัวขึ้น ตาเปิดกว้าง แต่ก็ไม่ได้ขัดจังหวะอะไรผมเลย เพียงแต่ถามผมคําสองคําเท่านั้น

ลูกค้าปฏิเสธการซื้อประกันชีวิตที่ผมนําเสนอให้เขาหรืออย่างไร เปล่าเลย เขาตกลงใจซื้อประกันชีวิตกับผมเป็น รายแรก ในวันนั้น

เขาชื่อ อัล เอ็มมอนส์ เป็นพ่อค้าขายพืชผลอยู่ที่ อาคาร บอร์ส บิลดิ้ง ในฟิลาเดลเฟีย ซึ่งต่อมาก็กลายเป็นเพื่อนสนิทที่คอยให้กําลังใจและคําแนะนํา ต่างๆ ให้ผมเรื่อยมา

นับจากวันนั้น ผมก็ตั้งหน้าตั้งตาขายประกันชีวิต ด้วย ความกระตือรือร้น มันได้ผลอย่างน่ามหัศจรรย์เหลือเชื่อ เหมือนกับตอนที่ผมเล่นเบสบอลไม่ผิดเลย สักนิดเดียว

ผมไม่อยากให้ใครคิดจะทําอย่างผม ที่ทุบกําปั่นเพื่อแสดง ความ กระตือรือร้น เมื่อเวลาคุยอยู่กับลูกค้า แต่การทุบกําปั้นตัวเองนั้น มันจะทําให้ คุณมีความรู้สึก กระตือรือร้น มากขึ้นทันที และได้ผลดีเสียด้วยท้อแท้ วิตกกังวล

Frustrated worried

I was frustrated and worried and it was about to spread to the life insurance sales that I was doing.

I decided that Would like to be a life insurance agent and will continue to work until the success is achieved

It was a time of great change in my life trying to create enthusiasm. In the sale of life insurance Like when playing baseball for the New Heaven team

I will never forget the event. Selling life insurance the next day was a day I had to struggle. Can overcome all obstacles

I have to show enthusiasm. For my customers to see More than an agent Sell ​​any insurance that he has encountered or encountered before Because when I talk to him I will pound the mold with excited emotions. And wait and see when he will ask me once But the customer did not show any reaction

While I was interviewing him I noticed that He held himself up, eyes wide open but didn’t interrupt me. Just ask me two words only.

The client refused to buy life insurance that I offered to him or not? He decided to buy life insurance with me first that day.

His name is Al-Mons, a crop seller at the Bors Building in Philadelphia. Which later became a close friend who continually encouraged me and gave me various suggestions

From that day I am eager to sell life insurance with enthusiasm. It works incredibly amazingly. Like when I was playing baseball, not at all wrong

I don’t want anyone to think like doing me. That pounded the hand to show enthusiasm when talking to customers But hammering yourself will make you feel more energetic and more effective as well.

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

ความล้มเหลว ในการขายประกันชีวิต

ความล้มเหลว

ผมเดินทางกลับบ้านเกิดอีกครั้ง แล้วทํางานอยู่นานถึง 2 ปีเต็ม โดยเป็น พนักงานเก็บเงินผ่อนจากลูกค้าที่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ผ่อนส่งในเมืองพิลาเดลเชีย ด้วย

การขี่จักรยานตระเวนไปเก็บเงินลูกค้าในที่ต่าง ๆในที่สุดผมก็ตัดสินใจ หันไปทําอาชีพตัวแทนขายประกัน ที่ บริษัท ฟิเดลลิตี้ มิวช่วลไลฟ์ อินชัวรันส์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานและท้อแท้าเป็นที่สุด ตลอดระยะเวลากว่า 10 เดือนที่ผมทํางานด้านนี้

ความล้มเหลว ในการขายประกันชีวิต ทําให้ผมอดคิดไม่ได้ว่า ผมคงไม่ได้ เกิดมาเพื่อเป็น นักขาย เหมือนเพื่อนนักขายคนอื่น ๆ จึงตั้งใจที่จะไปสมัครเป็น พนักงานบริษัทนําเข้าและส่งออกแห่งหนึ่งแทน

ผมตัดสินใจว่า ต่อแต่นี้ ไม่ว่าผมจะทํางานอะไรก็ตาม ผมจะต้องเอาชนะ เจ้าความกลัว ที่อยู่ติดตัวผมมานานแสนนานให้ได้เสียที

จึงตัดสินใจไปสมัครเรียน หลักสูตร การฝึกพูดต่อหน้าชุมชน ของ สมาคมวายเอ็มซีเอ. ที่ เดล คาร์เนกี สอนอยู่

วันหนึ่งขณะที่ผมกําลังฝึกพูดอยู่หน้าชั้น เดล คาร์เนกี ก็สวนขึ้นมา กลางคันว่า“นี่ คุณเบ็ตต์เจอร์ เดี่ยว ๆ หยุดก่อน ขอถามสักคําเถอะว่า คุณสนใจใน เรื่องที่คุณกําลังพูดอยู่หรือเปล่า ?”

“อ้าว สนใจซิครับ” ผมตอบ

“ถ้าอย่างนั้น ทําไมไม่พูดให้มันมีชีวิตชีวา มีความกระตือรือร้น มากกว่านี้ ล่ะ ไม่อย่างนั้น ใครจะไปสนใจฟังเรื่องที่คุณพูด” เดล คาร์เนกี แนะนํา

จากนั้น เดล คาร์เนกี ก็อธิบายรายละเอียดของ พลังของความ กระตือรือร้น ว่ามันมีประโยชน์อย่างไรบ้าง และในขณะที่บรรยายอยู่นั้น เขา สร้างความตื่นเต้นเร้าใจ ถึงขนาดโยนเก้าอี้ตัวหนึ่งไปที่กําแพง จนขาเก้าอี้หัก ไปเลยทีเดียว

ก่อนที่ผมจะเข้านอนในคืนนั้น ผมก็คิดทบทวนถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต ที่ผ่านมา และรู้ว่า ความล้มเหลวในอาชีพการเล่นเบสบอล ทําให้ผมเกิด ความ ความล้มเหลว

Failure
I traveled back to my hometown again. And worked for up to 2 full years as a payment collector from customers who bought installment furniture in Pilar del Shea

Biking patrols to collect customer funds in different locations. Finally, I decided Turned to be an insurance sales agent at Fidelity Mutual Life Insurance, which was the longest and most discouraged For over 10 months I have worked in this field.

Failure to sell life insurance So I couldn’t help but think that I wasn’t born to be a salesman like my friends and other sellers, so I intend to apply for An employee of the import and export company instead

I decided that from now on, no matter what work I do I have to overcome the fear that has been with me for so long.

Therefore decided to apply for the Speaking Training course in front of the YMCA community. That Dale Carnegie is teaching

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

ความคิดที่ใช้ในการสร้าง รายได้และความสุข

ความคิดที่ใช้ในการสร้าง รายได้และความสุข

 รายได้และความสุข ในปี ค.ศ. 1907 หลังจากที่ผมเล่นเบสบอลไปได้ไม่นานนัก ผมก็ประสบ กับปัญหาที่ใหญ่หลวงมากของชีวิต

วันนั้น ผมเล่นในทีม จอห์นสัน เพ็นซิลวาเนีย ในการแข่งขัน Tri State League ช่วงนั้น ผมยังหนุ่ม มีกําลังวังชา และมีความปรารถนาอย่างแรงกล้า ที่จะเป็นผู้พิชิตชัยชนะ

แต่ผมกลับถูกผู้จัดการทีมไล่ออก

ชีวิตผมคงจะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากวันนั้นมากนัก หากผมไม่เดินเข้าไป ถามผู้จัดการทีมว่า เขาไล่ผมออกด้วยเหตุใด และผมคงไม่มีโอกาสที่จะมาเขียน หนังสือเล่มนี้ให้คุณอ่านกันแน่ ๆ

ผู้จัดการทีม บอกถึงเหตุผลที่ต้องไล่ผมออกจากทีมว่า เพราะผมขี้เกียจเล่น ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมคาดหวังเอาไว้อยู่ก่อนแล้ว

“คุณมัวแต่วิ่งไปรอบสนาม เหมือนนักเบสบอลที่เล่นมาเกือบ 20 ปี ถ้า ไม่ใช่เพราะ ความขี้เกียจ แล้ว คุณคิดว่า มันเป็นเพราะอะไร ?”

ผมตอบเขาไปว่า

“เอาละ คุณเบิร์ต วันนี้ ผมประหม่าและตื่นเต้นมาก จึงไม่ต้องการที่จะให้ ใคร ๆ เห็น โดยเฉพาะทีมของคู่แข่ง ผมเชื่อว่า ต่อแต่นี้ไป ผมคงไม่ประหม่า หรือ ตื่นสนามอะไรอีกแล้ว”รายได้และความสุข

The idea used to create Income and happiness
Income and Happiness In 1907, after not long after I played baseball, I experienced many serious problems in life.

That day I played in the Johnson, Pennsylvania team in the Tri State League. At that time, I was still young, powerful. And with passion To be the conqueror of victory

But I was fired by the manager

My life wouldn’t have changed much from that day. If I don’t walk in Ask the manager Why did he kick me out? And I wouldn’t have the opportunity to write This book is for you to read for sure.

The manager told me the reason to kick me out of the team. Because I’m lazy to play Which is something that I had already expected

“You just run around the field Like a baseball player who has been playing for almost 20 years. If it’s not because of laziness, what do you think it is? “

I replied to him that

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

ผู้เขียนหนังสือ ยอดนักขาย ประกันชีวิต

แฟรงก์ เบ็ตต์เจอร์

แฟรงก์ เบ็ตต์เจอร์ วันนั้น มันเป็นเหตุบังเอิญที่ผมขึ้นรถไฟขบวนเดียวกันกับ เดล คาร์เนกี ที่เมืองนิวยอร์ค เขากําลังจะไปบรรยายที่เมืองเมมฟิส เทนเนสซี่

เขาบอกผมว่า

“แฟรงก์ ผมกําลังจะจัดหลักสูตรเพื่อไปสอนให้กับ ยุวสมาคมของ หอการค้าแห่งอเมริกา อยู่ คุณไปช่วยผมสอนเรื่องเกี่ยวกับการขายให้ผมหน่อย ได้ไหม?”

ผมคิดว่าเขาคงพูดเล่น จึงตอบเขาไปว่า

“เดล คุณไม่รู้หรอกหรือ ว่าผมน่ะ เรียนมานิดเดียว ไม่จบชั้นมัธยมด้วยซ้ํา ไป แล้วจะสอนให้คุณได้อย่างไร?”

เดล กลับตอบว่า

“ก็แค่เล่าให้เขาฟังว่า คุณทําอย่างไร จึงเอาชนะ ความล้มเหลว แล้ว ประสบ ความสําเร็จ ในการขายมาได้ ก็แค่เล่าในเรื่องที่คุณทํามาเท่านั้น ไม่น่า จะยากอะไรนี่”

ผมหยุดคิด แล้วจึงตอบเขาไปว่า “เอ้า งั้นผมขอเวลาคิดดูก่อน ว่าจะทํา ได้ไหม”

หลังจากนั้นไม่นาน เดล และผมก็ออกตระเวนสอนไปเกือบทุกเมือง โดย สอนตอนกลางคืน คืนละ 4 ชั่วโมง ประมาณ 5 คืน เป็นอย่างต่ํา เราผลัดกันสอน คนละครึ่งชั่วโมง

Frank Betty

That day, it was a coincidence that I boarded the same train as Dale Carnegie in New York. He is going to lecture in Memphis Tennessee.

He told me

“Frank, I’m going to hold a course to teach the Young American Chamber of Commerce Associations. Can you help me teach me about sales?”

I think he’s joking So answered him

“Dale, don’t you know that I learned a little? Don’t finish secondary school again. How can I teach you? “

Dell replied that

“Just tell him that How do you overcome failure and achieve sales success? It’s just telling what you have done. It shouldn’t be difficult. “

I stopped thinking and then responded to him, “Well then I would like some time to think before I can do it.”

Not long afterwards, Dale and I roamed about almost every city, teaching at night, 4 hours a night, about 5 nights a minimum. We take turns teaching Half an hour

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)

ไทยประกันชีวิต

ปัจจุบัน ธุรกิจประกันภัย  ไทยประกันชีวิต เป็นธุรกิจที่มีอัตราการเติบโตสูง

คนในแวดวงธุรกิจได้รับการยอมรับ เพิ่มขึ้น รวมถึง ตัวแทนประกัน ไม่ใช่ วิชาชีพ ที่ถูกเมินอีกต่อไป

ตรงกันข้ามกลับเป็น วิชาชีพ ที่ สร้างรายได้ และ ความมั่นคง ทั้งแก ตนเอง และ ครอบครัว

แต่ เส้นทางความสําเร็จ ใน วิชาชีพตัวแทนประกันชีวิต ไม่ได้โรยด้วย กลีบกุหลาบ

ต้องอาศัย ความสามารถ ความมุ่งมั่น ความขยันหมั่นเพียร และ คุณสมบัติ อีกหลากหลายประการ

หนังสือ แฟรงก์ เบ็ตต์เจอร์ ยอดนักขายประกันชีวิตของโลก เล่มนี้ จึงเปรียบเสมือนตําราในการสร้าง ความสําเร็จ สําหรับผู้ที่มุ่งมั่นใน วิชาชีพ ตัวแทนประกันชีวิต

คุณไพบูลย์ สําราญภูติ ผู้แปลนั้น เคยเป็น ผู้บริหารที่คร่ําหวอด อยู่ใน ธุรกิจประกันภัย มายาวนาน

จึงสามารถถ่ายทอด แนวคิด เคล็ดลับความสําเร็จ และ การสร้างแรงบันดาลใจ ได้เป็นอย่างดี

อันจักเอื้อให้ผู้ที่อยู่ในแวดวง ประกันภัย ประกันชีวิต ได้มีโอกาสนํา ประโยชน์จาก หนังสือ แฟรงก์ เบ็ตต์เจอร์ ยอดนักขายประกันชีวิตของโลก เล่มนี้ ไป

พัฒนา การบริหารงาน และ บริหารตนเอง ได้ง่ายขึ้นไทยประกันชีวิต

Current insurance business Is a business that has a high growth rate

Instead, it is a profession that generates income and security for both you and your family.

But the path to success in the life insurance agent profession Not sprinkled with rose petals

It requires abilities, determination, perseverance and many other qualities.

Frank Better’s book, the world’s top life insurance salesman, is like a success rate for those committed to the life insurance profession.

Khun Paiboon Samrarnphuti, a translator who used to be a long-standing executive in the insurance industry, is able to

convey ideas, secrets, success and inspiration. It very good
This will enable those in the life insurance industry to have

the opportunity to take advantage of Frank Better’s book, the world’s top life insurance salesman, to develop

management and manage oneself more easily.

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัน(มหาชน)

วิริยะประกันภัย

 วิริยะประกันภัย ผมได้อ่าน หนังสือ แฟรงก์ เบ็ตต์เจอร์ ยอดนักขายประกันชีวิตของแก (How I Raised Myself from Failure to Success in Selling)

un ต้นปี พ.ศ. 2510 ตอนที่ผมตัดสินใจเปลี่ยนอาชีพจาก นักปกครอง มาเป็น ตัวแทนขายประกันชีวิต

โดยสมัครเป็น ตัวแทนขายประกันชีวิต บริษัท เอ.ไอ.เอ. จํากัด สงกด ภาคชุมทอง ภายใต้การนําของ คุณโจเซฟ ตัน ผู้จัดการภาคชุมทอง ในขณะนั้น

ผมกล้าพูดอย่างภาคภูมิใจว่า ตลอดระยะเวลา 45 ปีที่ประสบ ความ สําเร็จ และมี ความเจริญก้าวหน้า ในธุรกิจประกันภัย โดยเริ่มจาก ตัวแทน ขายประกันชีวิต เอ.ไอ.เอ.

เป็น ผู้อํานวยการฝ่ายวิชาการ เอ.ไอ.เอ. เป็น กรรมการผู้จัดการสถาบันพัฒนานักขาย และ ผู้จัดการฝ่ายการตลาด บริษัท ประกันชีวิตอีก 2 บริษัท

ปัจจุบันนี้ ดํารงตําแหน่ง กรรมการรองกรรมการผู้จัดการ บริษัทวิริยะ ประกันภัย จํากัด (มหาชน) บริษัทวินาศภัยอันดับ 1 ของประเทศ ตลอดมา เป็นเวลา 21 ปีเต็ม ด้วย ยอดเบี้ยประกันภัยที่สูงกว่า 25,000 ล้านต่อปี

ปัจจัยสําคัญที่สุด ที่ทําให้ผมประสบ ความสําเร็จ ได้ในวันนี้ ก็คือผมได้ อ่าน ศึกษา และ ปฏิบัติตาม ทุกบท ทุกตอน ของ หนังสือ แฟรงก์ เบ็ตต์เจอร์ ยอดนักขายประกันชีวิตของโลก (How I Raised Myself from Failure to Success in Selling) laguวิริยะประกันภัย

I read Frank Better’s book, How I Raised Myself from Failure to Success in Selling un early 1967, when I decided to change my career from a parent to a

sales representative. Life insuranceBy applying to be a life insurance sales agent, AIA Company Limited, the Golden Chumchon area, under the

leadership of Mr. Joseph Tan, the Chumthong Goldsmith’s manager at that time.I dare to say proudly that over the 45 years that have been successful

and progressed In the insurance business, starting with the AIA lifeinsurance sales representative, the academic director of AIA is the

managing director of the Institute for Development of Salesmen and the marketing manager for 2 other life insurance companies.

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

อดีตนายกสมาคมประกันชีวิตไทย

อาจารย์ไพบูลย์ สําราญภูติ

ได้ส่งต้นฉบับ หนังสือ แฟรงก์ เบ็ตต์ ยอดนักขายประกันชีวิตของโลก มาให้ผมอ่าน โดยไม่มีโอกาสอ่าน ภาษาอังกฤษจาก

หนังสือ How I Raise Myself From Failure To Sus In Selling ของ Frank Bettger แต่อย่างใด

เมื่อได้อ่านหนังสือแปลจากต้นฉบับการเขียนที่เป็นภาษาอังกฤษ เทคนิคการแปลโดยใช้ภาษาไทยที่เรียบเรียงคําแปล เปรียบเสมือนอ่านจาก

เขียนหนังสือภาษาไทย เข้าใจง่าย รู้จักสร้างประโยคที่หลีกเลี่ยงการแปล สํานวนภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเล่ม จะเป็นเรื่องเล่าของผู้เขียน มากมาย

เป็นลักษณะพูดให้ฟัง โดยวิธีค่อย ๆ สร้างความเข้าใจของเนื้อเรื่อง เหมือนได้นั่งฟังผู้เขียนมายืนพูดให้เราฟังด้วยตนเองเป็นภาษาไทยเลยทีเดียว

เนื้อหาของหนังสือเล่มนี้ สร้างขึ้นจากประสบการณ์ของผู้เขียนโดยแท้ จากการที่ผู้เขียนเริ่มต้นเข้ามาสู่วงการนักขาย ด้วยการไม่เคยมีประสบการณ์ มาก่อนในชีวิตจริง

ได้พบกับความผิดพลาดล้มเหลวมากมายหลายต่อหลายครั้ง แต่ด้วยความมุ่งมั่น และไม่กลัว ความล้มเหลว เป็น เคล็ดลับ สําคัญที่ทําให้ ผู้เขียนประสบ

ความสําเร็จ ในการก้าวเดินต่อในโลกแห่งความเป็นจริงของ ชีวิตนักขาย

ผู้เขียนมีโอกาสได้เก็บสะสมเอาความคิดดี ๆ ของผู้ที่ประสบความสําเร็จ มาแล้วไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง จากการขายประกันชีวิตได้สูงถึง 40,000 ราย อาจารย์ไพบูลย์ สําราญภูติอาจารย์ไพบูลย์ สําราญภูติ

Ajarn Paiboon Samrarnphut has sent me the manuscript Frank Bett, the world’s top life insurance seller. In English

from How I Raise Myself From Failure To Sus In Selling by Frank Bettger.

When reading a translated book from the original written in English Thai translation techniques using compiled translations. Like reading from Write books in Thai, easy to understand,

recognize sentences and avoid translation. English idioms Especially in the book Will be the story of many authors, in a manner

that speaks by means of gradually creating an understanding of the story Like listening to the author standing to speak for us in Thai language

The content of this book Created based on the experience of the author. From the author’s entry into the sales community

By never having experience Before in real life Met many failures many times But with determination and not afraid of failure

is an important secret that makes The author succeeds in moving forward in the real world of a salesman’s life.

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

ไพบูลย์ สําราญภูติ บริษัท อินเตอร์ไลฟ์ ประกันชีวิต จํากัด

บริษัท อินเตอร์ไลฟ์ ประกันชีวิต

ในปี พ.ศ. 212) เมื่อผมเข้าทํางานที่ บริษัท อินเตอร์ไลฟ์ ประกันชีวิต จํากัด ของ กลุ่ม PSA Group (สุธี นพคุณ) ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจที่โด่งดังและเล่นมากในยุคนั้น

ก็มีความคิดที่จะแปลหนังสือเกี่ยวกับ การขายประกันชีวิตเพื่อใช้ในการอบรมและพัฒนาตัวแทนขายประกัน โดยเสาะแสวงหาหนังสือ

ตํารับตํารา ทั้งภาษาต่างประเทศและภาษาไทย โดยเฉพาะจากบรรดา กร ผู้คร่ําหวอดในวงการประกันชีวิตของไทย เช่น

เทคนิคการขาย ของ วัย วรรธนะกุล / แนวทางการขายประกันชีวิต ของ เอ.ไอ.เอ. / การแสวงหาตัวแทนดูถลงกาพ ของ พิศวง เอี่ยมไพจิตร / เคล็ดลับสรุปการขายประกันชีวิต

ของ แสวง เสนะวีณิน/ วิธีหาประกันชีวิต หรือเดินตลาดให้ได้ผลเต็ม 100% ของ จุฑามาศ / วิธีเพิ่มรายได้และประสบ

ความสําเร็จในการเดินตลาด ของ เอก สุภาพันธ์ ซึ่ง 2 เล่มหลังนี้ แปลมาจาก How I Raised Myself From Failure

to Success in Selling bay How I Multiplied My Income and Happiness Through Selling van Frank Bettger was The Feldman Method

/ Creative Selling for the Seventies ของ Ben Feldman (เป็น เฟลด์แมน นักขายเทวดา : ไพบูลย์ สําราญภูติ : สํานักพิมพ์สามเกลอ 2525)

ผมเองติดใจเรื่องราวของ แฟรงก์ เบ็ตต์เจอร์ ในหนังสือ 2 เล่ม ข้างต้น มากเป็นพิเศษ เพราะได้ยินชื่อเสียง กิตติศัพท์

และมีการพูดถึง แนวคิด หรือ เคล็ดลับ ในการขายประกันชีวิตของ แฟรงก์ เบ็ตต์เจอร์ จากหนังสือ ประกันชีวิต ดังกล่าว มาอ้างกันอยู่ตลอดเวลาประกันชีวิต

Played a lot in that era Had the idea of ​​translating a book about Life insurance sales To use in training and developing insurance

sales agents By seeking for both foreign and Thai language books Especially from the experts in the Thai life insurance industry, such as

Techniques for selling Wanthanakul’s age / AIA’s life insurance sales guidelines /

seeking agents to see the pictures of Phisawan Iamphaijit / tips for selling life insurance of Sawangsen Vinin

/ How to find life insurance Or go to market to get 100% full results of Juthamat / How to increase income and experience

The success of the market of Ek Suphan, which the last two books are translated from How I Raised Myself From Failure.

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ขอบคุณรูปภาพจาก Google