การขายประกันชีวิตต้องมีระบบงานเป็นของตัวเอง

การจัดระบบงานให้ตัวเอง

การจัดระบบงาน หลังจากที่ผมจัดทําสถิติต่าง ๆ เก็บเอาไว้ใช้ในการศึกษา วิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง ต่าง ๆ ได้ไม่เท่าไหร่ ผมก็รู้ว่า ตัวผมเองนั้นไม่เอาไหนเลยในเรื่อง การจัด ระบบงาน

การจัดระบบงาน ของผมตั้งเป้าเอาไว้ว่า จะต้องไปพบลูกค้าให้ได้ 2,000 ราย ภายในหนึ่งปี หรือ 40 รายต่ออาทิตย์ แต่เอาเข้าจริง ๆ ผมทําได้น้อยกว่าที่ตั้งเป้าไว้มาก จนไม่อยาก จะจดสถิติเอาไว้ เพราะอายตัวเอง

ที่จริงผมมีความตั้งใจที่จะทํางานให้ได้ดี แต่ก็มีอันเป็นไปอยู่เสมอแทบ ทุกครั้ง เพราะผมจัด ระบบในการงาน ไม่ดีนั่นเอง

การจัดระบบงาน ท้ายสุด ผมก็คิดได้ว่า ผมคงต้องให้เวลาใน การคิดวางแผนทํางาน ต่าง ๆ มากขึ้นกว่าแต่ก่อน มันออกจะดูว่าง่ายเกินไปที่ผมเอาการ์ดของลูกค้าประมาณ 4 – 5 ราย มารวมกัน แล้วบอกตัวเองว่า ผมจัดระบบงานขายดีพอแล้ว เพราะมัน ไม่ต้องใช้เวลาอะไรมากมายเกินไปนัก

แต่เมื่อกลับมาดู ตัวเลข ข้อมูล ที่ผมเก็บเอาไว้โดยละเอียดเพื่อใช้วางแผน การออกไปพบลูกค้าใหม่ ว่าจะพูดจะคุยอะไร จะต้องเตรียมข้อเสนออะไรบ้าง จะต้องเขียนจดหมาย จัดเตรียม

แผนการออกเยี่ยมในแต่ละวัน ตั้งแต่วันจันทร์ถึง วันศุกร์ตลอดอาทิตย์อย่างไรบ้าง ซึ่งดูแล้วมันกินเวลาอย่างน้อยไม่ต่ํากว่าวันละ 4 ถึง 5 ชั่วโมงทีเดียว

เขาอมยิ้มแล้วบอกกับผมว่า “มีซิครับ หลักสูตรที่คุณอยากเรียน ตามผมมาทางนี้ซีครับ” ผมเดินตามเขาลงไปที่ห้องโถงชั้นล่าง เมื่อเดินเข้าไปในห้องเรียน มีคนนั่ง

Organizing your system for yourself
After I prepared various statistics to be used to study and analyze various weaknesses and strengths, I knew that I myself had nothing to do with the work system.

I aim for Must meet 2,000 clients within a year or 40 per week But to be honest, I was able to do so much less than I had planned so I didn’t want to record the statistics. Because of embarrassment

Actually, I have the intention to do my job well. But there is always almost always because I am not well organized in my work

He smiled and said to me, “There’s a course you want to study. Follow me this way. “I followed him down to the hall downstairs. When walking into

the classroom, there are people sitting

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

สิ่งที่ช่วยให้ชนะ ศัตรูตัวร้ายในชีวิต

สิ่งที่ช่วยให้ชนะ ศัตรูตัวร้ายในชีวิต

 ศัตรูตัวร้ายในชีวิต ตอนที่ผมเริ่มขายประกันชีวิตในปีแรกนั้น ผมมีรายได้น้อยมาก จึงไปเป็น โค้ชให้กับ ทีม สวาร์สมอร์ คอลเด็จ อีกแห่งหนึ่งควบคู่กันไป

วันหนึ่งผมได้รับจดหมายเชิญจาก สมาคม YMCA แห่งเมืองเชสเตอร์ ให้ไปบรรยายในหัวข้อ 3 C6 คือ การมีชีวิตที่สุขอนามัย นิสัยความประพฤติที่ดี และการมีจิตใจเป็นนักกีฬา (Clean Living ; Clean Character : Clean Sport)

ตอนที่ผมอ่านจดหมายเชิญอยู่นั้น ผมคิดว่า ทําไมเขาถึงให้เกียรติกับผม ถึงขนาดนี้ ความจริงแล้ว แค่พูดให้คนคนเดียวฟังนี่ ผมยังไม่ค่อยกล้าเลย แล้ว จะให้ผมไปพูดให้คนเป็นร้อย ๆ ฟังได้

อย่างไร แต่เมื่อมาคิดอีกที หากผมอยากจะ ประสบความสําเร็จ และ ความสมหวัง ในชีวิต ผมก็ต้องเอาชนะ ความ ประหม่า ในการที่จะพูดจากับผู้คน โดยเฉพาะคนแปลกหน้า ให้ได้เสียก่อน

ด้วยเหตุนี้ ในวันรุ่งขึ้น ผมจึงไปพบกับ ผู้อํานวยการของ สมาคม YMCA ที่ถนนอาร์ช เมืองฟิลาเดลเฟีย เพื่อสอบถามถึงหลักสูตรต่าง ๆ ที่มีเปิดสอนอยู่ และถามถึงหลักสูตรที่จะช่วยพัฒนาตัวผมได้

เขาอมยิ้มแล้วบอกกับผมว่า “มีซิครับ หลักสูตรที่คุณอยากเรียน ตามผมมาทางนี้ซีครับ” ผมเดินตามเขาลงไปที่ห้องโถงชั้นล่าง เมื่อเดินเข้าไปในห้องเรียน มีคนนั่ง ศัตรูตัวร้ายในชีวิต

What helps to win The bad enemy in life.
The bad enemy in life. When I started selling life insurance in that first year I have very little income, so I went to be a coach for another Swarore Collide team.

One day I received an invitation from the Chesterfield YMCA. To give a lecture on Topic 3 C6: Living a Hygienic Life Good behavior And having an athlete mind (Clean Living; Clean Character: Clean Sport)

While I was reading the invitation, I thought, why did he give me such an honor? In truth, just saying it to one person. I’m not brave enough to let me speak to hundreds of people.

However, when I think again, if I want to achieve success and fulfillment in life, I must overcome the shyness of speaking with people. Especially a stranger To be paid first

For this reason, the next day I met with the director of the YMCA at Arch Street, Philadelphia. To inquire about the various courses that are currently offered And asked about courses that could help me improve

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

สัจธรรมในการขายประกันชีวิต

สัจธรรมในการขายประกันชีวิต

สัจธรรมในการขายประกันชีวิต เมื่อมองข้อนหญิงกลับไปหลายปกญน
หลายสิ่งหลายอย่างมาเปลี่ยนแปลกก็

อย่างที่เคยบอแก้วว่า ในฟรบยบลากว่า 10 เตียนเต็มที่ผม
หมดหวังที่จะเป็นตัวแทนทายปรยกันดกับเขา ผดิตว่คาไม่เหมาษกับพาที่

งานการขาย จึงจะตัดสินไลาออกงากงานที่พำอยู่ แลนท่นหามานจากไทหณนา
ในหน้าหนังสือพิมพ์อยู่หลายวัน

ใจนั้นอยากจะทำงานเป็นเสมียนแผนกขิบป้ในบริษัทขนส่ขกา เพราห
เคยมีประสบการณ์ทำงานที่ บริษัท รเมริกัน เรติเอเตยร์ มาก่อน

ลังไม้บรรจุสินด พ่นสีง่หน้ซื่อถูกค้าบนถังพื่อนำส่ง เพราหผมคิคว่ผมเรียน
มานิดเดียว ก็คงทำได้เพียงแค่นั้น

แต่จนแล้วจนรอด ขนาตงานกๆ อย่างนี้ ผมก็ยังหาทำไม่ไต้ ยิ่งทำให้ผม
ท้อใจมากขึ้น แต่ก็ยังไม่ถึงกับหมตกำลังใจที่เตียว จึงดิตที่จะกลับไปทำงานเก่า

คือ เป็นพนักงานเก็บเงินค่ผ่อนส่งที่ บริษัท ยอร์จ เคถลีส์ ประกันชีวิต โตย
มีรายได้อาทิตย์ละ 18 เหรียญ ซึ่งก็เป็นความคาดหวังที่ผมยังมีเหลืออยู่

แต่เพราะผมลืมปากกาหมึกซึม มีดเหลาดินสอ และสมบัติส่วนตัวสองสาม
อย่าง เอาไว้ที่บริษัทฯ
เช้าวันนั้ผมจึงกลับไปเก็บของ และคิดว่าคงอยู่สักประเตียวเตียว

Truth in life insurance sales
Truth in life insurance sales When looking at the article, the women went back many years.
Many things have changed.

As was previously said In the last 10 days
Desperate to be a representative of his rival Did not agree with the family

The sales job will therefore decide to resign from the current job. Lan Han from Tai Na Na
In the newspaper for many days

That heart wants to work as a clerk in the Transport Department in Thailand.
Previous work experience in the Americas.

Wooden crate Sprayed the paint on the tank for delivery. Because I think I am studying
Came just a little bit, then could only do that

But until the end of this type of work, I still couldn’t find it, which made me
More discouraged but still not to the discouragement of Zhang Therefore Sit to go back to work

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

ความกล้าหาญในการขายประกันชีวิต

ความกล้าหาญในการขายประกันชีวิต

ความกล้าหาญในการขายประกันชีวิต ซึ่งเขากลับตอบว่า เคล็ดลับ ที่แท้จริงนั้น อยู่ที่ ความ กระตือรือร้น มากกว่าอะไรอื่นทั้งสิ้นเขายังบอกเพิ่มเติมอีกว่า

“สิ่งที่สําคัญกว่าอะไรอื่น คือ ความกระตือรือร้น เพราะผมชอบคนที่ กระตือรือร้น มันทําให้ผมตื่นเต้น กระฉับกระเฉง และพลอยกระตือรือร้นตาม ไปด้วย

เมื่อคุณมี ความกระตือรือร้น ในการขาย ก็จะทําให้ลูกค้ามี ความ กระตือรือร้น ตามไปด้วยเช่นกัน”

ใช่ ความกระตือรือร้น เป็นคุณสมบัติที่จําเป็นและสําคัญยิ่งในงานการขาย ทุกชนิด เพราะเมื่อมันเกิดขึ้นแล้ว มันก็จะแพร่ระบาดต่อไปให้คนอื่น ๆ เมื่อใด ที่คุณพูดด้วย ความกระตือรือร้น คนฟังก็

จะพลอย กระตือรือร้น ตามคุณไปด้วย แม้ว่าสิ่งที่คุณนําเสนอออกไปนั้น มันจะไม่เอาไหนเลยก็ตามหากปราศจาก ความกระตือรือร้น แล้วไซร้ การนําเสนอของคุณก็จะ จืดชืด เหมือนกับไก่งวงค้างปีนั่นเอง

ความกระตือรือร้น ไม่ใช่การแสดงออกจากภายนอกเท่านั้น เมื่อไหร่ ที่คุณเกิดความรู้สึก มันก็จะแสดงออกให้คุณรู้ แม้ว่าช่วงเวลานั้นคุณกําลังนั่งอยู่ คนเดียวเงียบ ๆ เพราะหากคุณเกิดความคิด

อะไรขึ้นมา ความกระตือรือร้น ก็จะ เข้าไปช่วยขยายความคิดนั้นให้กว้างขวางออกไป ขยายตัวอย่างเต็มที่เมื่อคุณเกิด ความกระตือรือร้น ก็จะไม่มีใครมาหยุดยั้ง หรือรั้งคุณเอา ไว้ได้

ความกระตือรือร้น จะช่วยขจัด ความหวาดกลัว ความวิตกกังวล ต่าง ๆ ได้โดยสิ้นเชิง ทําให้คุณทํางานดีขึ้น มีผลงานเพิ่มขึ้น มีรายได้สูงขึ้น มีสุขภาพ มีความร่ํารวยมั่งคั่ง มากขึ้นแน่นอน

รู้อย่างนี้แล้ว ทําไมคุณถึงไม่เริ่มต้นเสียที่ล่ะ ทํามันเสียวันนี้ เดี๋ยวนี้ซีครับ คุณต้องบอกกับตัวเองว่า มันเป็นสิ่งที่คุณทําได้ และควรต้องทํา

Courage to sell life insurance
Courage to sell life insurance In which he responded that the real secret is enthusiasm more than anything else

He also added that

“What is more important than anything else is enthusiasm. Because I like enthusiastic people. It makes me excited, energetic and enthusiastic.

When you are enthusiastic about sales, it will also make your customers more enthusiastic as well. “

Yes enthusiasm It is a necessary and important quality in every kind of sales because when it happened It will spread to others whenever you speak with Enthusiasm listener

Will enthusiastically follow you, even if what you have presented It won’t take anywhere without it. Enthusiasm and your presentation will be as dull as the turkeys have over a year.

enthusiasm It’s not just external expression. When do you feel It will show you. Even if you were sitting alone quietly because if you had an idea

Whatever comes up, enthusiasm will help expand that idea. Fully expanded when you were born. enthusiasm No one will stop Or can hold you back

Enthusiasm can completely eliminate the fear and anxiety. Makes you work better Have more works Have higher income, health, wealth and wealth More definitely

Knew this already Why didn’t you start at all? Do it today. Right now You have to tell yourself that It’s something you can do. And should do

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ในการขายประกันชีวิต

ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ ในการขายประกันชีวิต

ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ ในการขายประกันชีวิต คุณเป็นอีกคนหนึ่ง ที่เคยบอกใครต่อใครว่า สักวันหนึ่งข้างหน้า คุณจะต้องประสบความสําเร็จ ได้ชัยชนะอันยิ่งใหญ่ การที่คุณประกาศออกไปเช่น

นั้น ก็เพียงต้องการบอกให้รู้ว่า คุณมี ความรอบรู้ มากน้อยเพียงไหน และจะ ก้าวไปไกล ได้สักเพียงใด นี่ก็ผ่านไปแล้วปีหนึ่งเต็ม ๆ มีอะไรใหม่ ๆ เกิดขึ้นกับคุณบ้างหรือเปล่า อะไรบ้างที่คุณได้

ทําลงไป ตลอดเวลา 12 เดือนที่ผ่านมา คุณทําอะไรบ้าง ที่เป็น ความสําเร็จ ซึ่งเป็น โอกาส อันสําคัญของคุณ หรือว่า มัน ล้มเหลว ลงโดยสิ้นเชิง เราไม่พบ ชื่อของคุณ ในบรรดาผู้ประสบ

ความสําเร็จ เลย ช่วยอธิบายให้ฟังหน่อยได้ไหม เพราะที่คุณ ล้มเหลว นั้น ไม่ใช่เพราะคุณไม่มี โอกาส แต่เพราะคุณไม่ได้ ลงมือทํา ต่างหาก

ทําไม คุณไม่ท่องจํา บทกลอนบทนี้เอาไว้สอนใจคุณล่ะท่องมันทุก ๆ วันจนจําได้ขึ้นใจ เหมือนกับที่ สแตนลี่ย์ เก็ตติส เคยทํา นั่นแหละ มันดีออกจะตายไป

ผมเคยอ่านบทความ ของ วอลเตอร์ พี. ไครส์เลอร์ แล้วประทับใจมาก จนต้องเขียนแล้วเก็บใส่อยู่ในกระเป๋า เพื่อควักออกมาอ่านเตือนใจตลอดเวลา จนมันจําได้ขึ้นใจ

ซึ่งผมก็เชื่อว่า คงมีเพื่อน ๆ นักขายหลายคน ทําอย่างที่ผมทําบ้างแน่ ๆมีคนถามเขาว่า คุณสมบัติอะไรบ้าง ที่เป็นปัจจัยหรือองค์ประกอบอย่าง สําคัญ ทําให้เขาประสบ ความสําเร็จ ในชีวิต เช่น ความสามารถ ความอดทน

Great victory In life insurance sales
Great victory In life insurance sales You are another That used to tell anyone that Someday ahead You must succeed. Have a great victory You announced

that way. Just want to show how much knowledge you are and how far you can advance This is a full year. Is there anything new to you? What have you

done over the past 12 months? What did you do that was a success, which was a great opportunity for you, or did it completely fail? We couldn’t find

your name among those who succeeded. Can you please explain it? Your failure is not because you have no chance but because you have not done it.

Why don’t you memorize This poem teaches your heartRecite it every day until you can remember it, just as Stanley Getis used to. That was good. He died.

I have read the article of Walter P. Chrysler and was very impressed. Until having to write and keep in the bag In order to pull out and read the

reminder all the time Until he remembered by heart

I believe that there are friends and sellers who will do as I do for sure.

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

ความกระตือรือร้นในการขายประกันชีวิต

ความกระตือรือร้น

เพราะเมื่อผมสามารถบังคับตัวเองให้มี ความกระตือรือร้น แล้ว งาน ทุกอย่างที่ผมทํา มันก็จะมี ความกระตือรือร้น ตามไปด้วยทุกครั้งไป

ตลอดระยะเวลากว่า 32 ปี ในการขายประกันชีวิต ผมเห็นตัวอย่าง ความ สําเร็จ จากเพื่อน ๆ หลายคนที่ขายได้เพราะเขามี ความกระตือรือร้น และ หลาย ๆ คนที่ ล้มเหลว ก็เพราะขาด ความ

กระตือรือร้น อีกเช่นกัน มันก็เลย ทําให้ผมเชื่อมั่นมากขึ้นว่า ความกระตือรือร้น เป็นคุณสมบัติสําคัญที่จําเป็น อย่างยิ่ง ที่จะทํางานการขายประกันชีวิตให้ประสบความสําเร็จ

ตัวอย่างที่ผมเคยพบมา ตัวแทนขายประกันชีวิตคนหนึ่ง มีความรู้ ความ เข้าใจในเรื่องของการประกันชีวิตดีมาก ขนาดสามารถที่จะเขียนเป็นหนังสือ เล่มใหญ่ได้ด้วยซ้ําไป แต่กลับไม่ประสบ

ความสําเร็จ ในการขาย สาเหตุเพราะ เขาขาด ความกระตือรือร้น นั้นเอง เขาจึงมีรายได้ไม่พอกินพอใช้ อย่างน่า เสียดาย

แต่กับตัวแทนขายประกันชีวิตอีกคนหนึ่ง ที่มีความรู้เกี่ยวกับการประกัน ชีวิตได้ไม่ถึงเศษหนึ่งส่วนสิบของคนแรก แต่กลับมีผลงานการขายดีกว่า มีรายได้ มากกว่าหลายเท่าตัว และเลิกขาย

ประกันชีวิตเพราะมีเงินเก็บมากพอ หลังจาก ทํามาได้ 20 ปีเต็ม เขาคือ สแตนลี่ย์ เก็ตติส จากหาดไมอามี รัฐฟลอริด้า นั่นเอง

ความสําเร็จ ของเขา ไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ ความรอบรู้ แต่กลับเป็น ความ กระตือรือร้น ที่ผมบอกมากกว่า

ความกระตือรือร้น ที่ว่านี้ มันเกิดขึ้นได้เองหรืออย่างไร มันเป็น พรสวรรค์ ที่ได้มาแต่กําเนิดใช่ไหม เปล่าเลยครับ ความกระตือรือร้น มันสามารถสร้างให้มี ขึ้นมาได้ด้วยตัวคุณเอง ถ้าคุณ

ต้องการ เหมือนกับกรณีของ สแตนลีย์ เกิตตส ที่เขาบังคับตัวเขาเองให้มี ความกระตือรือร้น ในการทํางาน จนทําให้งานนั้น มีความกระตือรือร้นตามไปด้วย

ทุก ๆ เช้า เขาจะฝึกตัวเองด้วยการท่องคํากลอนบทหนึ่งความกระตือรือร้น

enthusiasm
Because when I can force myself to have Enthusiasm, then all the work that I do will become enthusiastic. Followed by every time

For over 32 years in selling life insurance I see success examples from many friends who can sell because they have Enthusiasm and many people fail because of lack of

I was also enthusiastic, so it made me more confident that enthusiasm It is an important quality that is essential for successful life insurance sales.

Examples that I’ve encountered One life insurance agent has a good knowledge and understanding of life insurance. The size can be written as a book. Can get a large volume repeatedly But didn’t suffer

Success in selling. Cause because he lacked enthusiasm, so he didn’t have enough income to eat unfortunately.

But with another life insurance agent That has knowledge about insurance Life was less than a tenth of the first person. But has better sales results, earning more than many times and ceasing to sell

Life insurance because he has saved up enough money after doing it for 20 full years. He is Stanley Gettis from Miami Beach, Florida.

His success is not based on knowledge but rather as an enthusiasm that I say.

Enthusiasm about whether this can happen by itself or how it is. The talent that comes from birth, right? It can be built to have Come up by yourself if you

Like the case of Stanley Gates, who he forced himself to have Enthusiasm in working until making that work With enthusiasm as well

Every morning he trains himself by reciting a poem.

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

ความท้อแท้ วิตกกังวล ในการขายประกันชีวิต

ท้อแท้ วิตกกังวล

ท้อแท้ วิตกกังวล และมันกําลังจะลามมาถึงงานขายประกันชีวิตที่ผมกําลังทําอยู่ อีกด้วย

ผมจึงตัดสินใจว่า จะขอเป็นตัวแทนขายประกันชีวิต และจะอดทน ทํางานต่อไปจนประสบความสําเร็จ ให้จงได้

มันเป็นช่วงเวลาที่เปลี่ยนแปลงชีวิตของผมอย่างสําคัญ ที่จะพยายาม สร้าง ความกระตือรือร้น ในงานการขายประกันชีวิต เหมือนกับเมื่อครั้งเล่น เบสบอล ให้กับ ทีม นิวเฮฟเว่น ให้ได้

ผมไม่มีวันที่จะลืมเหตุการณ์ การขายประกันชีวิตในวันรุ่งขึ้นได้เลย มัน เป็นวันที่ผมต้องฝ่าฟัน ก้าวพ้นอุปสรรคทั้งหลายให้ได้

ผมต้องแสดง ความกระตือรือร้น ให้ลูกค้าของผมได้เห็น ยิ่งกว่าตัวแทน ขายประกันคนใด ๆ ที่เขาเคยพบหรือเจอะเจอมาก่อน เพราะขณะที่ผมคุยกับเขา ผมจะทุบกําปั้นด้วยอารมณ์ที่ตื่นเต้น และรอดูว่าเมื่อไหร่เขาถึงจะถามผมสักที แต่ลูกค้าก็ไม่ได้แสดงปฏิกิริยาอะไรออกมา

ขณะที่ผมสัมภาษณ์เขาอยู่นั้น ผมสังเกตเห็นว่า เขายึดตัวขึ้น ตาเปิดกว้าง แต่ก็ไม่ได้ขัดจังหวะอะไรผมเลย เพียงแต่ถามผมคําสองคําเท่านั้น

ลูกค้าปฏิเสธการซื้อประกันชีวิตที่ผมนําเสนอให้เขาหรืออย่างไร เปล่าเลย เขาตกลงใจซื้อประกันชีวิตกับผมเป็น รายแรก ในวันนั้น

เขาชื่อ อัล เอ็มมอนส์ เป็นพ่อค้าขายพืชผลอยู่ที่ อาคาร บอร์ส บิลดิ้ง ในฟิลาเดลเฟีย ซึ่งต่อมาก็กลายเป็นเพื่อนสนิทที่คอยให้กําลังใจและคําแนะนํา ต่างๆ ให้ผมเรื่อยมา

นับจากวันนั้น ผมก็ตั้งหน้าตั้งตาขายประกันชีวิต ด้วย ความกระตือรือร้น มันได้ผลอย่างน่ามหัศจรรย์เหลือเชื่อ เหมือนกับตอนที่ผมเล่นเบสบอลไม่ผิดเลย สักนิดเดียว

ผมไม่อยากให้ใครคิดจะทําอย่างผม ที่ทุบกําปั่นเพื่อแสดง ความ กระตือรือร้น เมื่อเวลาคุยอยู่กับลูกค้า แต่การทุบกําปั้นตัวเองนั้น มันจะทําให้ คุณมีความรู้สึก กระตือรือร้น มากขึ้นทันที และได้ผลดีเสียด้วยท้อแท้ วิตกกังวล

Frustrated worried

I was frustrated and worried and it was about to spread to the life insurance sales that I was doing.

I decided that Would like to be a life insurance agent and will continue to work until the success is achieved

It was a time of great change in my life trying to create enthusiasm. In the sale of life insurance Like when playing baseball for the New Heaven team

I will never forget the event. Selling life insurance the next day was a day I had to struggle. Can overcome all obstacles

I have to show enthusiasm. For my customers to see More than an agent Sell ​​any insurance that he has encountered or encountered before Because when I talk to him I will pound the mold with excited emotions. And wait and see when he will ask me once But the customer did not show any reaction

While I was interviewing him I noticed that He held himself up, eyes wide open but didn’t interrupt me. Just ask me two words only.

The client refused to buy life insurance that I offered to him or not? He decided to buy life insurance with me first that day.

His name is Al-Mons, a crop seller at the Bors Building in Philadelphia. Which later became a close friend who continually encouraged me and gave me various suggestions

From that day I am eager to sell life insurance with enthusiasm. It works incredibly amazingly. Like when I was playing baseball, not at all wrong

I don’t want anyone to think like doing me. That pounded the hand to show enthusiasm when talking to customers But hammering yourself will make you feel more energetic and more effective as well.

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

ความล้มเหลว ในการขายประกันชีวิต

ความล้มเหลว

ผมเดินทางกลับบ้านเกิดอีกครั้ง แล้วทํางานอยู่นานถึง 2 ปีเต็ม โดยเป็น พนักงานเก็บเงินผ่อนจากลูกค้าที่ซื้อเฟอร์นิเจอร์ผ่อนส่งในเมืองพิลาเดลเชีย ด้วย

การขี่จักรยานตระเวนไปเก็บเงินลูกค้าในที่ต่าง ๆในที่สุดผมก็ตัดสินใจ หันไปทําอาชีพตัวแทนขายประกัน ที่ บริษัท ฟิเดลลิตี้ มิวช่วลไลฟ์ อินชัวรันส์ ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ยาวนานและท้อแท้าเป็นที่สุด ตลอดระยะเวลากว่า 10 เดือนที่ผมทํางานด้านนี้

ความล้มเหลว ในการขายประกันชีวิต ทําให้ผมอดคิดไม่ได้ว่า ผมคงไม่ได้ เกิดมาเพื่อเป็น นักขาย เหมือนเพื่อนนักขายคนอื่น ๆ จึงตั้งใจที่จะไปสมัครเป็น พนักงานบริษัทนําเข้าและส่งออกแห่งหนึ่งแทน

ผมตัดสินใจว่า ต่อแต่นี้ ไม่ว่าผมจะทํางานอะไรก็ตาม ผมจะต้องเอาชนะ เจ้าความกลัว ที่อยู่ติดตัวผมมานานแสนนานให้ได้เสียที

จึงตัดสินใจไปสมัครเรียน หลักสูตร การฝึกพูดต่อหน้าชุมชน ของ สมาคมวายเอ็มซีเอ. ที่ เดล คาร์เนกี สอนอยู่

วันหนึ่งขณะที่ผมกําลังฝึกพูดอยู่หน้าชั้น เดล คาร์เนกี ก็สวนขึ้นมา กลางคันว่า“นี่ คุณเบ็ตต์เจอร์ เดี่ยว ๆ หยุดก่อน ขอถามสักคําเถอะว่า คุณสนใจใน เรื่องที่คุณกําลังพูดอยู่หรือเปล่า ?”

“อ้าว สนใจซิครับ” ผมตอบ

“ถ้าอย่างนั้น ทําไมไม่พูดให้มันมีชีวิตชีวา มีความกระตือรือร้น มากกว่านี้ ล่ะ ไม่อย่างนั้น ใครจะไปสนใจฟังเรื่องที่คุณพูด” เดล คาร์เนกี แนะนํา

จากนั้น เดล คาร์เนกี ก็อธิบายรายละเอียดของ พลังของความ กระตือรือร้น ว่ามันมีประโยชน์อย่างไรบ้าง และในขณะที่บรรยายอยู่นั้น เขา สร้างความตื่นเต้นเร้าใจ ถึงขนาดโยนเก้าอี้ตัวหนึ่งไปที่กําแพง จนขาเก้าอี้หัก ไปเลยทีเดียว

ก่อนที่ผมจะเข้านอนในคืนนั้น ผมก็คิดทบทวนถึงเหตุการณ์ต่าง ๆ ในชีวิต ที่ผ่านมา และรู้ว่า ความล้มเหลวในอาชีพการเล่นเบสบอล ทําให้ผมเกิด ความ ความล้มเหลว

Failure
I traveled back to my hometown again. And worked for up to 2 full years as a payment collector from customers who bought installment furniture in Pilar del Shea

Biking patrols to collect customer funds in different locations. Finally, I decided Turned to be an insurance sales agent at Fidelity Mutual Life Insurance, which was the longest and most discouraged For over 10 months I have worked in this field.

Failure to sell life insurance So I couldn’t help but think that I wasn’t born to be a salesman like my friends and other sellers, so I intend to apply for An employee of the import and export company instead

I decided that from now on, no matter what work I do I have to overcome the fear that has been with me for so long.

Therefore decided to apply for the Speaking Training course in front of the YMCA community. That Dale Carnegie is teaching

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

ความคิดที่ใช้ในการสร้าง รายได้และความสุข

ความคิดที่ใช้ในการสร้าง รายได้และความสุข

 รายได้และความสุข ในปี ค.ศ. 1907 หลังจากที่ผมเล่นเบสบอลไปได้ไม่นานนัก ผมก็ประสบ กับปัญหาที่ใหญ่หลวงมากของชีวิต

วันนั้น ผมเล่นในทีม จอห์นสัน เพ็นซิลวาเนีย ในการแข่งขัน Tri State League ช่วงนั้น ผมยังหนุ่ม มีกําลังวังชา และมีความปรารถนาอย่างแรงกล้า ที่จะเป็นผู้พิชิตชัยชนะ

แต่ผมกลับถูกผู้จัดการทีมไล่ออก

ชีวิตผมคงจะไม่เปลี่ยนแปลงไปจากวันนั้นมากนัก หากผมไม่เดินเข้าไป ถามผู้จัดการทีมว่า เขาไล่ผมออกด้วยเหตุใด และผมคงไม่มีโอกาสที่จะมาเขียน หนังสือเล่มนี้ให้คุณอ่านกันแน่ ๆ

ผู้จัดการทีม บอกถึงเหตุผลที่ต้องไล่ผมออกจากทีมว่า เพราะผมขี้เกียจเล่น ซึ่งเป็นสิ่งที่ผมคาดหวังเอาไว้อยู่ก่อนแล้ว

“คุณมัวแต่วิ่งไปรอบสนาม เหมือนนักเบสบอลที่เล่นมาเกือบ 20 ปี ถ้า ไม่ใช่เพราะ ความขี้เกียจ แล้ว คุณคิดว่า มันเป็นเพราะอะไร ?”

ผมตอบเขาไปว่า

“เอาละ คุณเบิร์ต วันนี้ ผมประหม่าและตื่นเต้นมาก จึงไม่ต้องการที่จะให้ ใคร ๆ เห็น โดยเฉพาะทีมของคู่แข่ง ผมเชื่อว่า ต่อแต่นี้ไป ผมคงไม่ประหม่า หรือ ตื่นสนามอะไรอีกแล้ว”รายได้และความสุข

The idea used to create Income and happiness
Income and Happiness In 1907, after not long after I played baseball, I experienced many serious problems in life.

That day I played in the Johnson, Pennsylvania team in the Tri State League. At that time, I was still young, powerful. And with passion To be the conqueror of victory

But I was fired by the manager

My life wouldn’t have changed much from that day. If I don’t walk in Ask the manager Why did he kick me out? And I wouldn’t have the opportunity to write This book is for you to read for sure.

The manager told me the reason to kick me out of the team. Because I’m lazy to play Which is something that I had already expected

“You just run around the field Like a baseball player who has been playing for almost 20 years. If it’s not because of laziness, what do you think it is? “

I replied to him that

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ขอบคุณรูปภาพจาก Google

ผู้เขียนหนังสือ ยอดนักขาย ประกันชีวิต

แฟรงก์ เบ็ตต์เจอร์

แฟรงก์ เบ็ตต์เจอร์ วันนั้น มันเป็นเหตุบังเอิญที่ผมขึ้นรถไฟขบวนเดียวกันกับ เดล คาร์เนกี ที่เมืองนิวยอร์ค เขากําลังจะไปบรรยายที่เมืองเมมฟิส เทนเนสซี่

เขาบอกผมว่า

“แฟรงก์ ผมกําลังจะจัดหลักสูตรเพื่อไปสอนให้กับ ยุวสมาคมของ หอการค้าแห่งอเมริกา อยู่ คุณไปช่วยผมสอนเรื่องเกี่ยวกับการขายให้ผมหน่อย ได้ไหม?”

ผมคิดว่าเขาคงพูดเล่น จึงตอบเขาไปว่า

“เดล คุณไม่รู้หรอกหรือ ว่าผมน่ะ เรียนมานิดเดียว ไม่จบชั้นมัธยมด้วยซ้ํา ไป แล้วจะสอนให้คุณได้อย่างไร?”

เดล กลับตอบว่า

“ก็แค่เล่าให้เขาฟังว่า คุณทําอย่างไร จึงเอาชนะ ความล้มเหลว แล้ว ประสบ ความสําเร็จ ในการขายมาได้ ก็แค่เล่าในเรื่องที่คุณทํามาเท่านั้น ไม่น่า จะยากอะไรนี่”

ผมหยุดคิด แล้วจึงตอบเขาไปว่า “เอ้า งั้นผมขอเวลาคิดดูก่อน ว่าจะทํา ได้ไหม”

หลังจากนั้นไม่นาน เดล และผมก็ออกตระเวนสอนไปเกือบทุกเมือง โดย สอนตอนกลางคืน คืนละ 4 ชั่วโมง ประมาณ 5 คืน เป็นอย่างต่ํา เราผลัดกันสอน คนละครึ่งชั่วโมง

Frank Betty

That day, it was a coincidence that I boarded the same train as Dale Carnegie in New York. He is going to lecture in Memphis Tennessee.

He told me

“Frank, I’m going to hold a course to teach the Young American Chamber of Commerce Associations. Can you help me teach me about sales?”

I think he’s joking So answered him

“Dale, don’t you know that I learned a little? Don’t finish secondary school again. How can I teach you? “

Dell replied that

“Just tell him that How do you overcome failure and achieve sales success? It’s just telling what you have done. It shouldn’t be difficult. “

I stopped thinking and then responded to him, “Well then I would like some time to think before I can do it.”

Not long afterwards, Dale and I roamed about almost every city, teaching at night, 4 hours a night, about 5 nights a minimum. We take turns teaching Half an hour

ติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ ที่นี่

ขอบคุณรูปภาพจาก Google